Ειδικό Γυμνάσιο στο Αργοστόλι με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς της 6ης Ιουλίου αποδέχτηκε την υποβολή πρότασης για την ίδρυση ειδικού γυμνασίου με έδρα την πόλη του Αργοστολίου.
Η πρόταση έγινε από τον πρόεδρο της Α’ βάθμιας σχολικής επιτροπής, κ. Γεώργιο Κατσιβέλη, αναγνωρίζοντας τη διαχρονική αδυναμία κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών σημαντικού αριθμού μαθητών με συγκεκριμένες ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που υφίσταται στο νομό μας , αλλά και τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες του νομού Κεφαλλονιάς, ο οποίος είναι νησιωτικός, με μεγάλη γεωγραφική έκταση και δυσκολίες στις οδικές μεταφορές.
Το ειδικό Γυμνάσιο προτάθηκε να στεγαστεί στο χώρο που συστεγάζονται μέχρι και σήμερα το 1ο Γυμνάσιο-Λύκειο Αργοστολίου, δεδομένου της επικείμενης και άμεσης μετακίνησης του 1ου Λυκείου Αργοστολίου στο Φαραώ, εντός της πόλης του Αργοστολίου. Oι δε δαπάνες για τη λειτουργία του θα επιβαρύνουν την σχολική επιτροπή Β’ βάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλλονιάς και θα καλύπτονται από την επιχορήγηση που λαμβάνει, μέσω του Δήμου Κεφαλλονιάς, από τους ΚΑΠ.