Εισήγηση της Λ.Σ. για τον Τάφο Τζαννάτων

Εισήγηση της Λαϊκής Συσεπίρωσης για την εφαρμογή των εγκεκριμένων, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μελετών για το θολωτό τάφο Τζαννάτων.

Ο μυκηναϊκός τάφος Τζαννάτων Κεφαλονιάς είναι ο μεγαλύτερος γνωστός με σχήμα κυψέλης ή θολωτός τάφος στα Ιόνια Νησιά και είναι μοναδικός στο είδος του. Θεωρείται πως είναι ένας βασιλικός τάφος με σημαντικά ευρήματα. Παρά το γεγονός αυτό, η προστασία και ανάδειξη του μνημείου από τις αρμόδιες αρχές δεν είναι ανάλογη και τα προβλήματα μεγαλώνουν αντί να αντιμετωπίζονται. Επιπλέον, απουσιάζουν οι σύγχρονες προδιαγραφές για τη διασφάλιση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου (σήμανση, δρόμος πρόσβασης, πάρκινγκ, ασφαλείς διάδρομοι για άτομα ΑΜΕΑ, σύγχρονες τουαλέτες ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ, φυλάκιο, αναψυκτήριο, μεταλλικός διάδρομος επισκέψεως στο άνω διάζωμα της θόλου, Η/Μ κτλ.). 

Γ. Κουρούκλης

Οι μελέτες, που αφορούσαν εργασίες για την προστασία του μνημείου οριστικοποιήθηκαν το 2016 και, ακολούθως, υπογράφηκαν με την υπ. Αρ. 187695/15338/1181/371/21.06.2016 ΥΑ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ : ΨΘ4Γ4653Π4-69Ξ), μετά από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στη με αριθμό 18/17.05.2016 Συνεδρία του. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να υλοποιηθεί παραπάνω απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία, στερέωση, ανάδειξη του μνημείου, καθώς και να διασφαλιστεί η επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές. Αυτό απαιτεί οι υφιστάμενες Υπηρεσίες να συμβάλουν καθοριστικά προκειμένου να εγκριθεί το σχετικό Τεχνικό Δελτίο στο τρέχον ΕΣΠΑ της ΠΙΝ, που θα αφορά την υλοποίηση του παραπάνω έργου, όπως έχει σχεδιαστεί και προβλέπεται από την προαναφερόμενη μελέτη. 

Στ. Γρηγορόπουλος

Ως Λαϊκή συσπείρωση, θεωρούμε ότι με βάση τα παραπάνω δεδομένα, τα πρόσφατα δημοσιεύματα που είδαν το φώς της δημοσιότητας και αναφέρουν ότι μεθοδεύεται η ένταξη και η αποκατάσταση του θολωτού τάφου στα Τζαννάτα, μέσα από το πρόγραμμα «αντιμετώπισης βλαβών που προκλήθηκαν σε μνημεία, μουσεία και υποδομές αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης (ΕΦΑΚΕΦΙ) από τον Κυκλώνα ΙΑΝΟ» στο νησί μας, δεν δημιουργούν απλά μια μείζονα αντίφαση, αλλά μια σοβαρή δυσοίωνη προοπτική για το συγκεκριμένο μνημείο. 

Συγκεκριμένα αναγνωρίζουμε ως βάσιμες τις ανησυχίες συμπολιτών μας ότι μια τέτοια εξέλιξη υπονομεύει ευθέως την διαδικασία ένταξης του έργου στο τρέχον ΕΣΠΑ και επομένως και την ίδια την προοπτική για την ολοκληρωμένη ανάδειξη και προστασία του μνημείου, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού και την σχετική ομόφωνη απόφαση του ΚΑΣ. 

Με βάση τα παραπάνω είναι ανάγκη να συζητηθεί το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφασίσει σχετικά, ώστε ο Δήμος Αργοστολίου να διεκδικήσει από την κυβέρνηση άμεσα να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να μην ανατραπεί αφ’ ενός η υλοποίηση της υπ. Αρ. 187695/15338/1181/ 371/21.06.2016 ΥΑ απόφασης του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφετέρου να διασφαλιστεί η προστασία, στερέωση, ανάδειξη του μνημείου, καθώς και η επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

Τα παραπάνω σημαίνουν εκτός των άλλων ότι οι αρμόδιες Υπηρεσίες πρέπει να συμβάλουν καθοριστικά, προκειμένου να εγκριθεί το σχετικό Τεχνικό Δελτίο στο τρέχον ΕΣΠΑ της ΠΙΝ, που θα αφορά την υλοποίηση του παραπάνω έργου, όπως έχει σχεδιαστεί και προβλέπεται από την προαναφερόμενη μελέτη. 

Αργοστόλι 5 Φλεβάρη 2021

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

με την Λαϊκή Συσπείρωση.

Ιωάννης Κουρούκλης

Σταύρος Γρηγορόπουλος