Εκδήλωση της Καθολικής Εκκλησίας

Chiesa Cattolica “San Nicola” Argostoli

Καθολική εκκλησία του Αγίου Nικολάου

Venerdì 18 Agosto 2017 ore 21.15

Παρασκευή 18 του Αυγούστου 2017 στις 21.15

“What a wonderfull world!”

Canzoni dal mondo

Τα τραγούδια από τον κόσμο

Cristina Greco (canto) (τραγουδίστρια)

Davide Verga (canto) (τραγουδιστής)

Presenta: Luisa Arli (παρουσιάστρια)

Giovanni Greco (canto e pianoforte) (τραγουδιστής και πιανίστας)

Ingresso libero (δωρεάν είσοδος)