Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση της Ένωσης AμεA ”ΥΠΕΡΙΩΝ” στο A’ Δημοτικό Ληξουρίου

Η Ένωση Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» πραγματοποίησε προχθές, στην αίθουσα του Α’ Δημοτικού Σχολείου Ληξουρίου, την εκλογοαπολογιστική της συνέλευση. Συμμετείχαν μαζικά στις διαδικασίες Γονείς, Κηδεμόνες και φίλοι της Ένωσης.

Η Πρόεδρος Σοφία Μαροπούλου – Ζαφειράτου ανέπτυξε τα πεπραγμένα του έτους 2015-2016 στοχεύοντας περισσότερο στο υπό ίδρυση και λειτουργία Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Α.μεΑ. μετά την απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

O Αντιπρόεδρος Ηλίας Παρίσης ανέπτυξε στόχους και δράσεις του επόμενου έτους και η ταμίας κ. Μαρία Λαδά ανέπτυξε τον οικονομικό της απολογισμό.
Επακολούθησαν αρχαιρεσίες για ανάδειξη του νέου Δ.Σ. και εξελεγκτικής επιτροπής, καθώς επίσης και για την ανάδειξη συνέδρων στο 9ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ψήφισαν 87 μέλη εκ των οποίων 86 ψηφοδέλτια ήταν έγκυρα και 1 άκυρο.

Για το Δ.Σ., από τα ιδρυτικά – τακτικά μέλη έλαβαν:
1) Μαροπούλου – Ζαφειράτου Σοφία του Κωνσταντίνου: 86 ψήφους
2) Λαδά Μαρία του Ιωσήφ: 80
3) Παρίσης Ηλίας του Μιχαήλ: 72
4) Κοντογιαννάτου Παρασκευή του Γεωργίου: 65
5) Λαδά Ευανθία του Μεμάγγελου: 53
6) Σταθάτου Γερασιμούλα του Βασιλείου: 30
Εκλέγονται οι 5 πρώτοι.

Από τους φίλους – τακτικά μέλη, έλαβαν:
1) Συνοδινού – Καμήλου Άννα του Νικολάου: 68 ψήφους
2) Λυκούδης Σταύρος του Αθανασίου: 63
3) Λαδά Αγγελική του Ιωάννη: 29

Εκλέγονται οι 2 πρώτοι.
Για την Εξελεγκτική επιτροπή, έλαβαν:
1) Παρίση Άννα του Γεωργίου: 83 ψήφους
2) Μαρούλης Κωνσταντίνος του Παναγή: 77
3) Κατσαΐτης Γεράσιμος του Νικολάου: 71

Εκλέγονται όλοι.
Για την ανάδειξη συνέδρων στο 9ο εκλογοαπολογιστικό συνέδριο της Ε.Σ.ΑμεΑ., ψήφισαν 38 γονείς, κηδεμόνες Α.μεΑ. και Α.μεΑ.

Έλαβαν:
Παρίσης Ηλίας του Μιχαήλ: 38 ψήφους
Και εκλέγεται σύνεδρος στην Ε.Σ.Α.μεΑ.
Ευχαριστούμε θερμά όλους όσους συμμετείχαν στις διαδικασίες.
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τη συντοπίτισσα Δικηγόρο κ. Ελένη Δελλαπόρτα, που προσέφερε αφιλοκερδώς τις υπηρεσίες της στις αρχαιρεσίες, και τον εκπαιδευτικό – φίλο – τακτικό μέλος της Ένωσης κ. Γεράσιμο Φαρακλό, που προήδρευσε στη Γενική μας Συνέλευση.
Η Ένωση Α.μεΑ. «ΥΠΕΡΙΩΝ» θα συνεχίσει να παράγει και να προάγει το έργο της σύμφωνα με τις Καταστατικές υποχρεώσεις και αυτά, που αποφασίζει το κυρίαρχο όργανό της, που είναι η Γενική Συνέλευση, με γνώμονα πάντα τα συμφέροντα των Α.μεΑ.

Για το Δ.Σ.,
Η Πρόεδρος,
Σοφία Μαροπούλου- Ζαφειράτου