Εκσυγχρονισμός στο Γυμνάσιο-Λύκειο Πάστρας

Η Σχολική Επιτροπή Β’ βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλλονιάς σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Κεφαλονιάς (Τμήμα Μελετών και Κατασκευής Υδραυλικών -Κτηριακών –η/μ Έργων), υλοποίησε ένα πάγιο αίτημα της διοίκησης των ωφελούμενων σχολικών μονάδων, που αφορούσε στον πλήρη εκσυγχρονισμό της υφιστάμενης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου-Λυκείου Πάστρας.

Η αναγκαιότητα και η σημασία της ανωτέρω παρέμβασης είναι αυτονόητη καθώς δημιουργούνται πλέον συνθήκες- υποδομές για την με ασφαλή και σύγχρονο τρόπο λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων στέγασης ωφελούμενων σχολείων.

Η παρέμβαση αφορούσε σε: αντικατάσταση κεντρικού ηλεκτρολογικού πίνακα, κατασκευή συμπληρωματικής γείωσης, αντικεραυνική προστασία, αντικατάσταση υφιστάμενων καλωδίων, αντικατάσταση με καινούργια 97 φωτιστικών σωμάτων, επαύξηση ισχύος κλπ.

Το συνολικό κόστος της παρέμβασης ανήλθε σε 20.400,00€ και χρηματοδοτήθηκε στο σύνολό του από πόρους της Σχολικής Επιτροπής.

Η σχολική επιτροπή β’ βαθμιας εκπαίδευσης Δήμου Κεφαλονιάς καθημερινά σε αγαστή συνεργασία με τις δνσεις Γυμνασίων-Λυκείων Δήμου Κεφαλονιάς και «σύμμαχο» της την διοίκηση αλλά και το προσωπικό του Δήμου Κεφαλονιάς, μέσα από «μικρές» αλλά και «μεγάλες» δράσεις της, με πραγματικό ενδιαφέρον, αίσθηση καθήκοντος και ευθύνης, διαφάνεια και νομιμότητα πασχίζει (στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της) για να έχουν οι μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας αυτό που δικαιούνται: ασφαλή και σύγχρονα σχολεία.

Η πρόεδρος

ΜΑΡΙΑ ΚΟΥΝΑΔΗ