Εκτακτη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με 11 θέματα ημερήσιας διάταξης

Θ. Γαλιατσάτος

Έκτακτη συνεδρίαση Περιφερειακού Συμβουλίου Ιονίων Νήσων θα πραγματοποιηθεί μεθαύριο Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016 και ώρα 3μ.μ. με τηλεδιάσκεψη στις αίθουσες συνεδριάσεων των Περιφερειακών Ενοτήτων ως εξής:
ΚΕΡΚΥΡΑ: Αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας (Αλυκές Ποταμού). ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ: Διοικητήριο -Αργοστόλι /Πλατεία Βαλιάνου, ΖΑΚΥΝΘOΣ: Διοικητήριο – 21ης Μαΐου ΛΕΥΚΑΔΑ: Διοικητήριο – Αντ. Τζεβελέκη προκειμένου να ληφθεί απόφαση για τα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ
ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση 6ης τροποποίησης του Προσχεδίου του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της ΠΙΝ. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 2ο: 9η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Oικ. Έτους 2016 Π.Ι.Ν. Εισηγητής: O Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης, στον τομέα Oικονομικών κ. Διονύσιος Στραβοράβδης.

ΘΕΜΑ 3o: Αποδοχή χρηματοδότησης και πρόταση ορισμού υπολόγου έργου. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 4o: Συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

ΘΕΜΑ 5o: Σύναψη Προγραμματικής Συμβάσεως για συντηρήσεις-επισκευές Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης Νομού Λευκάδας. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 6o: Γνωμοδότηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου / δραστηριότητας: Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων του υφιστάμενου κλασικού τύπου SANTA MARINA 3*** aαστέρων,128 κλινών με εμβαδόν γηπέδου 9.545,00τ.μ. ιδιοκτησίας «ΣΩΛΗΝOΥΡΓΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΑΒΕΞΕ » στη θέση «ΚΕΝΤΡΙΑ»Δ. Λευκάδας. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε Λευκάδας κ. Θεόδωρος Χαλικιάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κέρκυρας για την εκτέλεση του έργου “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας

ΘΕΜΑ 9ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας για την εκτέλεση του έργου “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας

ΘΕΜΑ 10ο: Τροποποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Λευκάδας και Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος / Τμήμα Ηπείρου για την εκτέλεση του έργου “Ενεργειακό αποτύπωμα Ιονίων Νήσων’’. Εισηγητής: O Αντιπεριφερειάρχης Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιοτεχνίας κ. Διονύσιος – Φώτιος Τσούκας
ΘΕΜΑ 11o: Oρισμός εκπροσώπου στην Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (προσέγγιση LEADER) Εισηγητής: O Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Θεόδωρος Γαλιατσάτος

O Πρόεδρος Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας
Ιονίων Νήσων
Χρήστος Μωραΐτης

perifereiako1