Εκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο στο Ληξούρι

Η πρόεδρος του ΔΣ Ληξουρίου Αδαμαντία Καμινάρη

Μετά την εκ νέου ακύρωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Ληξουρίου από την Αποκεντρωμένη, το Δημοτικό Συμβούλιο Ληξουρίου θα πραγματοποιήσει νέα έκτακτη συνεδρίαση του Σώματος με τηλεδιάσκεψη, μεθαύριο Δευτέρα, 1η Μαρτίου.

Η πρόσκληση αναφέρει:

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στην 6η αποκλειστική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11 Μαρτίου 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’76) την 1η Μαρτίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 προκειμένου να συζητηθεί το θέμα «Εγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Ληξουρίου έτους 2021,κατόπιν ακύρωσης της υπ’ αριθ. 18/2021 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την υπ. αριθ. πρωτ. 30435/25-2-2021 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Δ/σης Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. Εισηγητής: κ. Δήμαρχος».

Η Πρόεδρος
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΚΑΜΙΝΑΡΗ