Εκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς συνεδριάζει κατεπειγόντως σήμερα και ώρα 11 π.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο Κέφαλος».

Θα συζητηθεί το θέμα: «Εγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 της Κ.Ε.ΔΗ. ΚΕ.» (αριθμ. 76/2017 απόφαση Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΚΕ.) εισηγητής ο πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ. ΚΕ. κ. Αγγ. Κωνσταντάκης.

Το θέμα θεωρείται κατεπείγον καθόσον αφορά τροποποίηση προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. σύμφωνα με την οποία στα έσοδα προστίθεται Κ.Α. με την αιτιολογία «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών» κατ’ εφαρμογή πρόσφατης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προκειμένου να τύχουν της επιχορήγησης του ποσού των 25.091,50 ευρώ.

Επίσης οι περισσότεροι Κ.Α. των εξόδων που τροποποιούνται αφορούν την διοργάνωση εκδηλώσεων καλοκαιριού που είναι αδύνατον να μετατεθούν χρονικά και που ήδη έχουν προγραμματιστεί και γνωρίζουν οι Δημότες ότι θα διεξαχθούν.