Ελαφρύνσεις θα εισηγηθεί ο Θεόφιλος

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου ενημερώνει:

Ο Δήμαρχος Αργοστολίου, στα πλαίσια λήψης μέτρων ελάφρυνσης των επιχειρήσεων που τους έχει επιβληθεί αναστολή λειτουργίας από την κεντρική κυβέρνηση, πρόκειται να εισηγηθεί στην επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την ελάφρυνση αυτών, από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους.

Συγκεκριμένα, θα ζητήσει την τροποποίηση των σχετικών Κανονισμών του Δήμου, έτσι ώστε σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως αυτή που διανύουμε σήμερα, να μην υπάρχει επιβάρυνση των επιχειρηματιών που αποδειγμένα πλήττονται, από τέλη που επιβάλλει και εισπράττει ο Δήμος.

Σε αυτές τις δύσκολες μέρες, όλοι μας και πρωτίστως ο Δήμος, που επιτελεί από τη φύση του, κοινωνικό έργο, πρέπει να λαμβάνει δραστικά μέτρα τόνωσης της τοπικής οικονομίας, συμβάλλοντας στον περιορισμό του αρνητικού αντίκτυπου της ύπαρξης του κορωνοϊού.

Εκ του Γραφείου Δημάρχου