Ελεγχοι της Τροχαίας για ανασφάλιστα οχήματα

Από την Τροχαία Αργοστολίου άρχισαν χθες έλεγχοι στο Αργοστόλι για την απομάκρυνση κάθε είδους εμποδίων που τοποθετούνται στους δρόμους, αλλά και για την έλεγχο των ανασφάλιστων οχημάτων. Όσοι δεν συμμορφώνονται τους επιβάλλονται τα πρόστιμα που προβλέπει ο ΚΟΚ.