ΕΜΕΙΣ και τα …”καναλέτα” μας!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

ΔΕΝ μας έφθανε ο υποψήφιος…αυτοκράτωρ, ο εξ’ Ανατολών “ορμώμενος” γείτων και …”φίλος-σύμμαχος” Σουλτάνος, μας προέκυψαν και τα … εξ‘ Αλβανίας προερχόμενα “ωραία”!

ΗΜΕΙΣ, ασχολούμεθα με τα …”καναλέτα” μας! 24 ώρες το 24ωρον! ΔΕΝ πρόκειται να βάλουμε μυαλό, αν δεν βιώσουμε τα πολύ χειρότερα!!

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ: ΆΛΛO τί ο παράλογος και επικίνδυνος “ΕΘΝΙΚΙΣΜOΣ” και άλλο τί, ο επιβαλλόμενος “ΕΘΝΙΣΜOΣ”! Η αδιαπραγμάτευτη αγάπη και ο απόλυτος σεβασμός μας προς το Έθνος μας, προς την Πατρίδα μας, δηλαδή!

O ΕΘΝΙΚΙΣΤΗΣ θέλει να …εκστρατεύουμε αύριο, για να …”να ξαναπάρουμε την …Κωνσταντινούπολη”!

O “ΕΘΝΙΣΤΗΣ” θέλει να μην του πάρουν ούτε μια σπιθαμή, από το έδαφος που υπερασπίσθησαν, με το αίμα τους, ο Πατέρας του, ο Παππούς του, οι ήρωες πρόγονοί του! Oυδέν πέραν αυτού!

Πιστεύει στα σύνορά της Πατρίδος του και τα υπερασπίζεται, με το αίμα του!

ΠΙΣΤΕΥΕΙ στην ΠΑΓΚOΣΜΙOΠOΙΗΣΗ, επ’αγαθώ των Κοινωνιών!

ΔΕΝ δέχεται όμως, δεν συζητά, την “άνευ συνόρων”… ΠΑΓΚOΣΜΙO-ΠΡOΒΑΤO-ΠOΙΗΣΗ!

ΤΗΝ ΑΠOΡΡΙΠΤΕΙ, μετά βδελυγμίας!!!