Ενας αγώνας που δεν δικαιώθηκε ποτέ

Eπετειος του Πολυτεχνείου σήμερα. 17 Νοεμβρίου 1973. «Εδώ Πολυτεχνείο, εδώ Πολυτεχνείο…».

Ενας αγώνας για την πτώση της δικτατορίας του Παπαδόπουλου, αλλά και αγώνας για «ψωμί, παιδεία, ελευθερία».

Ενας αγώνας που δεν δικαιωθηκε ποτέ, αφού η Πατρίδα μας πάντα σε χέρια ανίκανων και φαύλων πολιτικών, έφτασε στη πτώχευση, αλλά και στη σημερινή σημαδιακή τραγωδία της Μάνδρας με 16νεκρούς…