Ενημέρωση για επιχορήγηση στους αγρότες

Με Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, (ΦΕΚ Β’ 2987/06-05-2023) επιχορηγούνται οι Αγροτικές εκμεταλλεύσεις στις Περιφερειακές Ενότητες Κεφαλληνίας & Ιθάκης για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 17ης έως και 19ης Σεπτεμβρίου 2020.

Ειδικότερα, με την επιχορήγηση για την αντιμετώπιση των ζημιών από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, οι ενισχύσεις που θα χορηγούνταν βάσει του Κανονισμού Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων, δύναται να καλύπτεται μέρος των υλικών ζημιών οι οποίες προκλήθηκαν από τις ως άνω πλημμύρες σε στοιχεία ενεργητικού, όπως:

  • Κτιριακές εγκαταστάσεις
  • Εξοπλισμός
  • Πρώτες ύλες
  • Εμπορεύματα
  • Φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης
  • Μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου και του εγγείου κεφαλαίου
  • Αποθηκευμένων προϊόντων, τα οποία καταγράφηκαν ως κατεστραμμένα

Στις καλυπτόμενες ζημιές δεν συμπεριλαμβάνονται ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο, οι οποίες καλύπτονται με την υπ’ αρ. 1659/ 3962245/ 29.12.2022 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Ο ΕΛ.Γ.Α. διαβιβάζει συγκεντρωτική κατάσταση με τις αιτήσεις που έχουν υποβληθεί και για τις οποίες έχουν διενεργηθεί αυτοψίες και καταγραφές ζημιών εμπρόθεσμα, τις αιτήσεις και τα σχετικά πορίσματα και κάθε άλλο σχετικό στοιχείο στις Περιφερειακές Ενότητες κάθε Περιφέρειας.

Προϋπόθεση είναι οι κατά κύριο επάγγελμα Κεφαλλονίτες και Ιθακήσιοι Αγρότες και οι κάτοχοι Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων να έχουν υποβάλει τη δήλωση ενιαίας ενίσχυσης στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ελέγχου και να έχουν εκπληρώσει την υποχρέωση καταβολής της ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς στον ΕΛ.Γ.Α.

Η επιχορήγηση στους δικαιούχους ντόπιους Αγρότες δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης  και τα νομικά πρόσωπά τους, τα Ασφαλιστικά ταμεία και τις Τράπεζες.

Για μια ακόμη φορά η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στηρίζει έμπρακτα τον Κεφαλλονίτη και Ιθακήσιο Αγρότη.

Παναγής Καππάτος