Ενημέρωση για τους επαγγελματίες αλιείς

Το Τμήμα Αλιείας Π.Ε. Κεφ/νίας ενημερώνει τους επαγγελματίες αλιείς της περιοχής μας τα παρακάτω:

Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις θεμάτων αλιείας που αφορούν στις ανανεώσεις των επαγγελματικών αδειών (Άρθρο 52 του Ν. 4647/16-12-2019 – ΦΕΚ Α’ 204), οι άδειες επαγγελματικών αλιευτικών σκαφών με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, οι οποίες δεν ανανεώθηκαν κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους 2019, θεωρούνται ότι βρίσκονται σε ισχύ και μπορούν να ανανεώνονται μέχρι και τις 10.04.2020, εφόσον έως και τις 15.3.2020 έχουν υποβληθεί στοιχεία αλιευτικής δραστηριότητας για τα έτη 2018-2019, μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ) του ΥΠ.Α.Α.Τ.

Η μηνιαία δήλωση στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας είναι υποχρεωτική για τα επαγγελματικά αλιευτικά σκάφη με ολικό μήκος μικρότερο των δέκα (10) μέτρων, προκειμένου να ανανεώνεται η άδειά τους. Η αναδρομική υποβολή στοιχείων αλιευτικής δραστηριότητας μπορεί να γίνει μέχρι τις 15-3-2020.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ