Ενημέρωση για τους λογαριασμούς ύδρευσης στην Παλική και στην Πύλαρο

Ν. Ανουσάκης

Από τη ΔΕΥΑ Κεφαλονιάς ανακοινώθηκαν τα εξής:

Θέμα: Ενημέρωση για έκδοση συγκεντρωτικών λογαριασμών ύδρευσης Δ.Ε. Παλικής και Πυλάρου και για μακρινή ημερομηνία εξόφλησής τους.

Η ΔΕΥΑ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ ενημερώνει τους καταναλωτές σε σχέση με τους λογαριασμούς των Δ.Ε Παλικής και Πυλάρου που θα σταλούν τις επόμενες ημέρες, ότι αυτοί θα περιλαμβάνουν οφειλές ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑΣ, προκειμένου εφεξής να υπάρχει καλύτερος συγχρονισμός χρόνου μετρήσεως με χρόνο αποστολής λογαριασμού.

Ως εκ των παραπάνω, οι λογαριασμοί που θα αποσταλούν τις επόμενες ημέρες θα αναγράφουν ποσά ΔΥΟ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΙΑΣ και γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο δίνεται η δυνατότητα ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΕ ΜΑΚΡΙΝΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ.

Η παρούσα ενημέρωση αποσκοπεί στην κατανόηση του ποσού των λογαριασμών που θα αποσταλούν στις επόμενες ημέρες και στην αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για την κατανόησή σας.

Ο Πρόεδρος

Νικόλαος Ανουσάκης