Ενημερωτικό Δελτίο από την ΠΕΔΙΝ

Ο πρόεδρος της ΠΕΔΙΝ Αλέξανδρος Παρίσης

Εκδόθηκε το τεύχος Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2022 του Ενημερωτικού Δελτίου της ΠΕΔ-ΙΝ για Πρωτοβουλίες και ενεργές προσκλήσεις Χρηματοδοτικών Προγραμμάτων με δικαιούχους τους Δήμους των Ιονίων Νήσων και τους φορείς τους.

Περιλαμβάνονται:

  1. Νέα της ΠΕΔ-ΙΝ

α. Αθλητική εκδήλωση στην Ιθάκη

β. Συνεδρίαση Δ.Σ. ΚΕΔΕ στην Κέρκυρα

γ. Συμμετοχή στο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ

δ. Πορεία υλοποίησης έργου “ArtEmis”

ε. Ευκαιρίες χρηματοδότησης για έργα καθαρής ενεργειακής μετάβασης στους Ελληνικούς Νησιωτικούς Δήμους

στ. Εγκατάσταση νέου Σεισμολογικού Σταθμού στις Στροφάδες

ζ. Έκθεση λειτουργίας του Σεισμολογικού Δικτύου της ΠΕΔ-ΙΝ

  1. Προσκλήσεις Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ
  2. Προσκλήσεις Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας
  3. Προσκλήσεις ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ
  4. Προσκλήσεις από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ
  5. Πρόγραμμα “ΕΛΛΑΔΑ 2.0” Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Πρόγραμμα Ηλέκτρα
  6. Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2021-2025 Ανοικτές προσκλήσεις
  7. Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 Ανοιχτές προσκλήσεις
  8. Χρονοδιαγράμματα προσκλήσεων

Σας κάνουμε γνωστό επίσης ότι το “Ενημερωτικό Δελτίο” διατίθεται σε κάθε Δήμο και σε έντυπη μορφή.

Αποστέλλονται σε κάθε Δήμο τρία τεύχη τα οποία μπορούν να δοθούν στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, στην Τεχνική Υπηρεσία και στην Υπηρεσία Προγραμματισμού.

Το Ενημερωτικό Δελτίο αναρτάται και στην ιστοσελίδα της ΠΕΔ-ΙΝ

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ!

Ο Διευθυντής της ΠΕΔ-ΙΝ

Ανδρέας Ζαπάντης

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων

Τοπικό Παράρτημα Κεφαλονιάς – Ιθάκης

Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού