Εννέα νέες προσκλήσεις για υποβολή χρηματοδότησης έργων 41,7 εκατ. Ευρώ

Εννέα νέες προσκλήσεις για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έργων στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ιονίων Νήσων 2014-2020 (νέο ΕΣΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 41,7εκατομμυρίων ευρώ, υπογράφηκαν από τον Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων Θεόδωρο Γαλιατσάτο και δημοσιεύονται από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης.

Πρόκειται για προσκλήσεις που αφορούν σε διάφορους τομείς (Περιβάλλον, Πολιτισμό, Ύδρευση, Οδική Ασφάλεια, Τουρισμό, Έρευνα) και άξονες του προγράμματος.

Ειδικότερα πρόκειται για:

❶ Πρόσκληση αρ. 29 “Ανάπτυξη υποδομών διαχείρισης στερεών αποβλήτων Μικρών Νησιών” που αφορά στην ολοκλήρωση ή κατασκευή νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (Σ.Μ.Α.), καθώς και άλλες δράσεις προβλεπόμενες από τον ΠΕΣΔΑ στα Μικρά Νησιά της ΠΙΝ και συγκεκριμένα στο Μεγανήσι (μεταφερόμενο έργο) και στους Παξούς(νέο έργο) και έχει προϋπολογισμό 4.000.000ευρώ.

❷Πρόσκληση αρ. 30 “Δράσεις προβολής φυσικών και πολιτιστικών πόρων” (Τουριστική προβολή), που αφορά σε δράσεις διαφημιστικής προβολής δημοσίων σχέσεων, δημιουργίας περιεχομένου και υλικού προβολής (ψηφιακού και μη) κλπ.

Πρόκειται για νέο έργο που απευθύνεται προς την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων και έχει προϋπολογισμό 2.000.000ευρώ.

❸ Πρόσκληση αρ. 31 “Αναβάθμιση υποδομών διαχείρισης πόσιμου ύδατος”.

Η πρόσκληση απευθύνεται σε ΔΕΥΑ και Δήμους της ΠΙΝ και αφορά σε έργα αντικατάστασης παλαιωμένων δικτύων ύδρευσης, ανάπτυξη “έξυπνων” συστημάτων εντοπισμού των διαρροών στα δίκτυα/εγκαταστάσεις, προμήθεια εξοπλισμού των κεντρικών υδραγωγείων, καθώς και δράσεις για την παρακολούθηση της ποιότητας και ποσότητας του πόσιμου νερού από τις υφιστάμενες πηγές.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά σε νέα έργα που θα κατασκευαστούν στη Κέρκυρα, στη Ζάκυνθο, στην Παλική Κεφαλονιάς και στον Κάλαμο Λευκάδας. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 12.000.000ευρώ.

❹ Πρόσκληση αρ. 32 “Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”.

Απευθύνεται προς τους ΟΤΑ, το Υπουργείο Παιδείας και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. Αφορά σε παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης σε μνημεία της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και ιστορικά κέντρα πόλεων, δημιουργία δικτύων μνημείων/πόλεων UNESCO, δημιουργία πολιτιστικών διαδρομών στη βάση θεματικών αξόνων, δημιουργία δικτύων/διαδρομών επισκέψιμων μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, μουσείων κλπ. Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.000.000ευρώ.

❺ Πρόσκληση αρ. 33 “Δράσεις προστασίας, ανάδειξης, αξιοποίησης στοιχείων της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς”. Η συγκεκριμένη πρόσκληση, που εκτός των ανωτέρω παρεμβάσεων σε μνημεία, περιλαμβάνει και τους αρχαιολογικούς χώρους, απευθύνεται στο Υπουργείο Πολιτισμού και έχει προϋπολογισμό 2.500.000ευρώ.

❻ Πρόσκληση αρ. 34 “Ολοκλήρωση και δικτύωση τουριστικών λιμενικών υποδομών”.

Η πρόσκληση αφορά στην συμπλήρωση τουριστικών λιμενικών υποδομών μικρής κλίμακας συνοδευόμενων από αναγκαίες υποδομές στη χερσαία ζώνη και ουσιαστικά αναφέρεται στο Τουριστικό Αγκυροβόλιο Βασιλικής Λευκάδας, η α’ φάση του οποίου υλοποιήθηκε κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Η πρόσκληση απευθύνεται στο Δήμο Λευκάδας και έχει προϋπολογισμό 6.000.000ευρώ.

❼ Πρόσκληση αρ. 35 “Συμπλήρωση και αναβάθμιση υποδομών για την οδική ασφάλεια των χερσαίων μεταφορών”. Απευθύνεται στην ΠΙΝ και στην “ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.” και αφορά σε βελτιώσεις βασικού οδικού δικτύου με έμφαση στην οδική ασφάλεια.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 4.000.000ευρώ.

❽ Πρόσκληση αρ. 36 “Δράσεις ενεργητικής οδικής ασφάλειας για τις χερσαίες μεταφορές”. Απευθύνεται στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε., στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και στην ΠΙΝ και αφορά στη συμπλήρωση του ειδικού εξοπλισμού αρμόδιων υπηρεσιών (ειδικά οχήματα, όργανα κλπ) και σε συστήματα ενεργητικής οδικής ασφάλειας (π.χ. “έξυπνα” συστήματα προ-ειδοποίησης κλπ) για τη βελτίωση της ασφάλειας.

Ο προϋπολογισμός της πρόσκλησης είναι 1.500.000ευρώ.

❾ Πρόσκληση αρ. 40 “Ερευνητική δραστηριότητα στον τομέα της Αγροδιατροφικής”.

Η πρόσκληση απευθύνεται προς τα ΑΕΙ και ΤΕΙ καθώς και τα Ερευνητικά Ιδρύματα της ΠΙΝ και στο πλαίσιο της θα χρηματοδοτηθούν δημοσίου χαρακτήρα ερευνητικές δράσεις των ΑΕΙ και των Ερευνητικών Ιδρυμάτων των Ιονίων Νήσων που μπορούν να ενθαρρύνουν και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στον αγροδιατροφικό τομέα (αλυσίδες αξίας ελαιολάδου, οίνου, κτηνοτροφίας).

Σημειώνεται ότι η αγροδιατροφική αποτελεί έναν από τους τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS) της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 1.700.000ευρώ.

Αναλυτικά οι προσκλήσεις δημοσιεύονται στις ιστοσελίδες της ΕΔΑ Ιονίων Νήσων (pepionia.gr) και του ΕΣΠΑ 2014-2020 (espa.gr & depin.gr).