ΕΞΕΥΤΕΛΙΣΜΟΣ!!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

 ΕΝ ΜΕΣΩ της γνωστής μας Χρηματο-οικονομικής δυστυχίας, 116 πρώην βουλευτές, απαιτούν …αναδρομικά …συμπληρώματα!

ΟΥΤΕ η απειλή της διαγραφής τους από το κόμμα τους, δείχνει αρκετή για να …μετριάσει την “δίψα” τους για …ρευστόν! Πιο πολύ, πιο …«φρέσκο» χρήμα! ΕΙΝΑΙ ηλίου φαεινότερον ότι, οι πιο πάνω έτσι επιμένοντες, αγνοούν ή απλά γνωρίζουν και περιφρονούν, ακόμα και την Ιστορία της ιδίας της Χώρας τους!

ΤΟΥΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΩ ή τους γνωστοποιώ ένα …«κομμάτι» της, έχον άμεση σχέση, με τις (ειδικά σε τέτοιες στιγμές!) ανερμήνευτα «θλιβερές» απαιτήσεις τους, από έναν υποφέροντα λαόν (τους):

ΙΔΟΥ ΠΩΣ ο Πρώτος Κυβερνήτης της Χώρας μας, ο Ιωάννης Καποδίστριας, πως απαντούσε, στην απόφαση της Εθνοσυνέλευσης, το 1829, να του χορηγεί έναν ικανοποιητικόν μισθόν:

«ΕΥΤΥΧΕΙΣ διότι ηδυνήθημεν να προσφέρωμεν δι αυτό το τόσον θεάρεστον έργον τα λείψανα της μετρίας καταστάσεώς μας εις το θυσιαστήριον της πατρίδος! Εις τας παρούσας περιστάσεις οι εν δημοσίοις υπουργήμασι δεν είναι δυνατόν να λαμβάνουν μισθούς ανάλόγους με το βαθμό του υψηλού υπουργήματός των και με τας εκδουλεύσεις των, αλλ’ ότι οι μισθοί ούτοι πρέπει να αναλογούν ακριβώς με τα χρηματικά μέσα, τα οποία έχει η κυβέρνησις…».

ΕΙΧΕ ΗΔΗ δαπανήσει ό,τι είχε και δεν είχε, στην προσπάθεια να ευτυχήσει η Επανάσταση και να δημιουργηθεί το Νέον Ελληνικόν Κράτος!!

ΟΙ ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ και τα εξ ‘ αυτών συμπεράσματα, μόνο μας θλίβουν! Μόνο μας απελπίζουν!