Εξόφληση συνδρομών των μελών μέχρι και το 2014 με το 50%

Στ. Σπάθης

Από το Επιμελητήριο ανακοινώθηκαν τα εξής:

Σας καλούμε να προβείτε στην εξόφληση ή τον διακανονισμό των οφειλών σας από συνδρομές στο Επιμελητήριο εκμεταλλευόμενοι την από 24/10/ 2018 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που δίνει τη δυνατότητα για πλήρη εξόφληση των συνδρομών μέχρι και το έτος 2014 καταβάλλοντας μόνο το 50% του ποσού της αρχικής χρέωσης.

Ειδικότερα η εξόφληση για το έτος 2008 πρέπει να γίνει μέχρι 28/12/2018, διαφορετικά οι συγκεκριμένες οφειλές θα βεβαιωθούν στη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία όπως επιβάλλεται από τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της διαφύλαξης της οικονομικής ακεραιότητας των νομικών προσώπων.

Ο Πρόεδρος του

Επιμελητηρίου

Σταύρος Σπαθής