Εξ αποστάσεως το σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης

Γερ. Μονιάς

Το Δημοτικό Συμβούλιο Σάμης θα συνεδριάσει σήμερα και ώρα 7 μ.μ. δια περιφοράς (εξ αποστάσεως) λόγω της επιδημίας του κορονοϊού.

Τα 19 θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Αποδοχή συμμετοχής στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και της ειδικής επιχορήγησης, καθώς και την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης συνολικού ποσού 2.000.000,00€ στο πλαίσιο της αριθμ. πρωτ. 64789/18-09-2019 Πρόσκλησης ΧΙ’ στους άξονες προτεραιότητας:

α) «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος» και

β) «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων» με τίτλο: « Ειδική επιχορήγηση των Δήμων οι οποίοι έχουν συσταθεί δυνάμει του άρθρου 154 του ν. 4600/2019»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

2) Τροποποίηση κατανομής ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

3) Λήψη απόφασης για έγκριση φακέλου έργου της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Σάμης»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

4) Λήψη απόφασης για έγκριση φακέλου έργου της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Αγίας Ευφημίας»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

5) Λήψη απόφασης για έγκριση φακέλου έργου της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Άσσου»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

6) Λήψη απόφασης για έγκριση φακέλου έργου της μελέτης με τίτλο: «Κυκλοφοριακή μελέτη Φισκάρδου»

Εισηγητής Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης:

7) Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Επισκευή και συντήρηση Αθλητικών Εγκαταστάσεων Καραβομύλου»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

8) Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια Μηχανημάτων έργου-οχημάτων και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Σάμης»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

9) Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Φορητή μονάδα αφαλάτωσης θαλασσινού νερού δυναμικότητας 1000 m3/24ωρο στο Φισκάρδο Δ.Ε. Ερίσου».

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

10) Λήψη απόφασης για έγκριση της μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια και Τοποθέτηση Παιδικών Χαρών»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

11) Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης με τίτλο: « Προμήθεια κάδων»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

12) Λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης με τίτλο: «Εξοπλισμός Υπηρεσίας Πρασίνου-Μηχανολογικά»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

13) Λήψη απόφασης για έγκριση φακέλου έργου της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Ύδρευσης Ερίσου»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

14) Λήψη απόφασης για έγκριση φακέλου έργου της  μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Σπηλαιολογικού Πάρκου»

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

15) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Σάμης με ΕΕΤΑΑ για «Επικαιροποίηση και συμπλήρωση της Μελέτης για την διαμόρφωση επισκευή του κτιρίου Προσκόπων» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

16) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Σάμης με ΔΕΥΑΚ και ΕΕΤΑΑ για «Επικαιροποίηση μελετών Ύδρευσης και ενοποίηση τευχών Δήμου Σάμης» και ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή παρακολούθησης των όρων της Σύμβασης.

Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

17) Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (συμπληρωματική έτους 2019) Δήμου Σάμης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

18) Αποδοχή επιχορήγησης για λειτουργικές δαπάνες σχολείων (Α Δόση 2020)-Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σάμης

Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καλλιβωκάς

19) Έγκριση της 17/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ΚΕΔΗΚΕ

Εισηγητής:Δήμαρχος κ. Γεράσιμος Μονιάς Νέτης

Ο Αντιπρόεδρος

ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ