Επιγραμματικά για τους τρεις-τέσσαρους ή πέντε!

Γράφει ο ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΣ
τ. Δήμαρχος

(Με πολύ απλά λόγια η θέωρηση του φαινομένου)

Διάβασα στον Τύπο, πολλές φορές, απόψεις συμπολιτών μας (κυρίως ενδιαφερομένων για υποψηφιότητα), ότι ο Δήμος Κεφαλονιάς πρέπει να διαιρεθεί σε τρεις, τέσσαρους ή πέντε Δήμους, για να καταστεί δυνατή η καλυτέρευση της κοινωνικής ζωής των κατοίκων, καθόσον είναι βέβαιο και γνωστό πως υποφέρουν, ταλαιπωρούνται και παραμένων πολλά προβλήματα φλέγοντα άλυτα ή μετατιθέμενα εις αόριστο μέλλον.

Είναι γεγονός πως η αιμοδοσία -πέραν του Κέντρου (πρωτεύουσης) είναι ιδιαίτερα ασθενική.

Το ερώτημα είναι αφού σήμερα υποφέρει και το Κέντρο και η Περιφέρεια παρουσιάζοντας πλείστες όσες ελλείψεις και αδυναμίες, πως θα υπάρξει καλυτέρευση με την επίλυση προβλημάτων. Οταν αμφισβητήται ο λόγος των πολλών χολών Δήμων, είναι το οικονομικό;

Με τους …πέντε Δήμους χρειάζονται, για να έχουν τον πρέπον κύρος 5 Δήμαρχοι. Χι αντιδήμαρχοι, Διοικητική Υπηρεσία (προϊσταμένοι+προσωπικό), Τεχνική Υπηρεσία, Υγειονομικός Σταθμός και Υπηρεσία, Αστυνομικός Σταθμός. Α’θμια, Β’θμια Εκπαίδευση, Λιμενικός Σταθμός, (αν χρειάζεται), Συγκοινωνία, Ειρηνοδικείον και άλλες Υπηρεσίες.

Αλλιώς τι αυτοτέλεια θα έχει και τι υπόσταση σαν Δήμος;

Δεν θα φαίνεται σαφώς πως είναι «κουτσοΔήμος»;

Οταν περισσότεροι εκ των υφισταμένων επαιτών Δήμων θα στερούνται ενίων εκ των ανωτέρων Υπηρεσιών; (οικονομικοί λόγοι).

Οι κατατμήσεις απαιτούν πρόσθετες, πολλαπλάσιες δαπάνες!

Αφού λοιπόν οι σημερινές οικονομικές δυνατότητες είναι ανεπαρκείς -με την σημερινήν συγκεντρωτικήν υπόστασιν-, πως θα είναι δυνατή η ζωή, …«αξιοπρεπής» με τους κατακερματισμούς -ενδεχομένως-, Δήμους;

Ή θα έχουμε «αιμομιξία»; Δηλαδή, π.χ. ο Α’ Δήμος να καλύπτει την παιδείαν του Β’ Δήμου. Την αστυνόμευσή του από άλλον γειτονικό Δήμο; Οι μικρές οικονομικές μονάδες θα έχουν αξιόλογη υπόσταση όταν έχουν επαρκείς οικονομικούς πόρους.

Ψύχραιμος υπολογισμός καταλήγει όπως το μέλλον μας και στον οικονομικό τομέα θα είναι ζοφερός, αφού η χώρα -ασθενεί- είναι σε πτώχευση κι’ ας αφήσουμε εκείνες τις τρίχες (ίνα μη τι χείρον είπω), κατσαρές, αφού βγήκαμε από τα μνημόνια (εύχομαι …να μη τα επιθυμίσουμε);

Δεν θέλω να παραθέσω το γεγονός, το τρανταχτό επιχείρημα πως υπάρχουν αυτοτελείς Δήμοι εκατομμυρίων κατοίκων (υπάρχει μελετημένη υποδιαίρεση των λειτουργιών ως ενιαίος, εύρωστος Δήμος).

Η εκτίμησή μου, λοιπόν, (με το μη αισιόδοξον μέλλον), η κατάτμηση του Δήμου Κεφαλονιάς σε περισσότερους θα αποβεί καταστροφικός έως μοιραίος.

Υ.Γ.

Απόδειξη της άποψής μου -και πολλών άλλων-, είναι το γεγονός ότι πολλοί πρώην Δήμοι, (προ της ενσωμάτωσης με τον Καλλικράτη), αναγκάσθηκαν να προβούν σε δανειδοτήσεις και να αφήσουν χρέη πολλών εκατομμυρίων προκειμένου να δείχνουν πως ζουν! (Σε ξύλινα πόδια).

Κατάτμηση του Δήμου στο παλαιόν καθεστώς -ή περίπου-, προσθέτει γέλωτα και απογοήτευση, αρκετών εξ ημών και εξ όλων των ξένων για τις περίεργες, ανερμάτιστες νοοτροπίες μας και παλαιές μας συνήθειες.