Επιδοτήσεις ντόπιων κτηνοτρόφων

Ο Ε.Α.Σ. Κεφαλληνίας και Ιθάκης ενημερώνει ότι τις αιτήσεις τους από τις 3 έως τις 22 Ιουλίου 2018 καλούνται να υποβάλλουν οι ντόπιοι Κτηνοτρόφοι που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στη Δράση 10.1.9 «Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών Αγροτικών Ζώων», μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.

Επιλέξιμα ζώα είναι τα βοοειδή (333€ ανά Μονάδα Μεγάλου Ζώου (Μ.Μ.Ζ.)), τα αιγοπρόβατα (232€ ανά Μ.Μ.Ζ.) οι χοίροι (215€ ανά Μ.Μ.Ζ.) και οι ίπποι που λαμβάνουν και το υψηλότερο πριμ, στα 350€ ανά Μ.Μ.Ζ.

Το μέγιστο ύψος επιδότησης στους τομείς βοοτροφίας, αιγοπροβατοτροφίας και χοιροτροφίας περιλαμβάνει το κόστος για την εκτροφή αρσενικών ζώων αναπαραγωγής με αναλογία 1 αρσενικό για κάθε 15 θηλυκά ζώα αναπαραγωγής που ανέρχεται σε 23€/ Μ.Μ.Ζ.

O προϋπολογισμός της Δράσης είναι 38 εκατομμύρια ευρώ και οι αιτήσεις στήριξης των υποψηφίων Κτηνοτρόφων θα πραγματοποιηθούν βάσει της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) έτους 2018.

Διευκρινήσεις παρέχονται στο πιστοποιημένο Κέντρο Εξυπηρέτησης Αγρότη και στο Τμήμα Επιδοτήσεων που λειτουργούν καθημερινά (8 π.μ. – 4 μ.μ.) στο ιδιόκτητο κτιριακό συγκρότημα της ΕΝΩΣΗΣ στη παραλιακή λεωφόρο Αντώνη Τρίτση στο Αργοστόλι.