Επικαιροποίηση Αρχείου Επιφανειών απ’ το Δήμο

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς σας ενημερώνει ότι  διενεργείται επικαιροποίηση του αρχείου των επιφανειών (τμ) που είναι καταχωρημένες στις παροχές ηλεκτρικής ενέργειας των καταναλωτών.

Τα στοιχεία που επικαιροποιούνται αφορούν στα τετραγωνικά μέτρα που εμφανίζονται στο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (ΔΤ) και στο Δημοτικό Φόρο (ΔΦ).

Οσοι διαπιστώνουν διαφορές στις εμφανιζόμενες επιφάνειες των λογαριασμών της ΔΕΗ μεταξύ των παραπάνω κατηγοριών τελών, παρακαλούμε να επικοινωνήσουν άμεσα με την αρμόδια υπηρεσία για διευκρινήσεις-αλλαγές.

Καθημερινά από τις: 08.00-14.00 στο τηλέφωνο 2671360107- 8.

Ο προϊστάμενος

Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ