Επιμελητήριο προς Δήμο: Τα Φαρμακεία δεν είναι οποιαδήποτε καταστήματα

Στ. Σπαθής

To Επιμελητήριο Κεφαλληνίας και Ιθάκης έστειλε την ακόλουθη επιστολή στο Δήμο Κεφαλονιάς (Γραφείο δημάρχου) για τα Φαρμακεία:

Αργοστόλι 2/5/2019

Κυρίες,οι

Με τη παρούσα επιστολή θα θέλαμε να τονίσουμε την επιτακτική ανάγκη επίλυσης του προβλήματος εξεύρεσης θέσης στάσης στάθμευσης και πρόσβασης στα φαρμακεία της πόλης του Αργοστολίου. Δια τούτο και με τη παρούσα, αιτούμεθα τη παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης έμπροσθεν των καταστημάτων αυτών. Το αίτημα αυτό δεν αποσκοπεί μόνο στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ιδιοκτητών φαρμακείων, οι οποίοι έχουν ταυτοχρόνως την ιδιότητα του μέλους του Επιμελητηρίου Κεφαλονιάς και Ιθάκης, αλλά και στη διασφάλιση βασικής ανάγκης των ασθενών πολιτών και λοιπών χρηστών των υπηρεσιών των φαρμακείων, των οποίων η πρόσβαση σε αυτά έχει δυσκολευτεί πολύ. Δεδομένου δε ότι, βρισκόμαστε και στην εκκίνηση της θερινής τουριστικής περιόδου το πρόβλημα στάθμευσης θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο με την αύξηση της παρουσίας οχημάτων στη πόλη μας. Τα φαρμακεία δεν είναι οποιαδήποτε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά αποτελούν βασικό πυλώνα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στα οποία πρέπει όλοι οι πολίτες να έχουν εύκολη και άμεση πρόσβαση, καθώς εξυπηρετούνται και άτομα με κινητικά προβλήματα, υπερήλικες, καρδιοπαθείς, καρκινοπαθείς και αιμοκαθαρόμενου, τόσο για να πάρουν τα αναγκαία φάρμακα, όσο και για να γίνουν δέκτες των υπηρεσιών υγείας που αυτά προσφέρουν. 

O πρόεδρος Σταύρος Σπάθης
Για τον ΦΣΚΙ, Νικ. Λάζαρης