ΕΠΙΣΤΟΛEΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ!

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

➔ΕΠΙ Των ΕΠΙΣΤΟΛων του Δημάρχου Αργοστολίου, προς τους Αρχηγούς των Τοπικών Πολιτικών Παρατάξεων, για ευρεία συνεργασία, επ’ αγαθώ του τόπου μας! (ΕΝΘΥΜΟΥΜΕΝΟΣ τις συνεχείς του Παρουσίες στις συζητήσεις των Πολιτών, της Πρωτοβουλίας μας, εν ειλικρινεία, την πρότασή του αυτή, με βεβαιότητα, την ανέμενα!)

➔ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ, κάθε πρόταση για τέτοια συνεργασία, μόνον ευχάριστη και λίαν παρήγορη, για τον μέλλον του τόπου μας, μπορεί να χαρακτηρισθεί! Μόνο!

➔ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ κρινόμενη πάντοτε, μη κομματικά …«χρωματισθείσα», άνευ της συνήθους, και τοις πάσι γνωστής προκατάληψης!

➔ΧΩΡΙΣ τον δισταγμόν-φόβον, των έτσι καλουμένων, ότι δια της …αποδοχής της πρότασης,του Νεοεκλεγέντος Δημοτικού Άρχοντος προς αυτούς, μπορεί να …επηρεασθεί, και δη επί το πολύ θετικότερον, η δημοτικότητα του τελευταίου!

➔ΚΑΤΙ με το οποίον επ’ ουδενί θα «εσυμβιβάζοντο», έστω και αν ο τόπος πολλά και πολύπλευρα θα εστερείτο, λόγω της άρνησής των!

➔ΕΠΙ δεκαετίες πολλές, ο τόπος μας έχει υποστεί ζημίαν ανυπολόγιστη, και καθυστέρηση σημαντικότατη στην γενικότερην πρόοδόν του, ακριβώς επειδή δεν επεδείχθη η δέουσα, η επιβαλλόμενη επιθυμία, από μέρους της εκάστοτε Νέας Εξουσίας, για συνεργασία ουσιαστική, με τους τέως και πρώην κρατούντες τους Θώκους! Έργοις, όχι μόνον λόγοις!

➔ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ τέτοιας, ώστε η αξιόλογη, η πολύτιμη εμπειρία, των παλαιοτέρων ηγετών και πολλών άλλων, με βαθύτατη γνώση του αντικειμένου, να χρησιμοποιηθεί προς όφελος και μόνον του τόπου μας, και των Πολιτών μας! Πέραν κομμάτων και «χρωμάτων»! Εκτός τέτοιας, καταραμένης, Νοοτροπίας! ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!

➔ΕΥΕΛΠΙΣΤΩ, ότι μια τέτοια πρόταση θα γίνει καθολικά αποδεκτή, από τους έτσι και δι’ αυτής τιμώμενους, και δεν θα απαξιωθεί, δεν θα περιφρονηθεί, με τις τόσο γνωστές, συνήθως …ευρηματικές, και ενίοτε… φαιδρές δικαιολογίες, με τις οποίες είθισται να …«συνοδεύεται», η τέτοια ά ρ ν η σ η!!!