Επιτακτική ανάγκη πρόσληψης προσωπικού στο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή των Ελλήνων, η υπ’ αριθμ. 5252/17-5-2022 Ερώτηση του Δημητρίου Μπιάγκη, Βουλευτή Κέρκυρας του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ.την οποία συνυπέγραψαν οι Βουλευτές: Γιώργος Μουλκιώτης (Βοιωτίας), Ευαγγελία Λιακούλη (Λάρισας), Γιώργος Φραγγίδης (Κιλκίς), με θέμα την επιτακτική ανάγκη πρόσληψης προσωπικού στο Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου κοινοποιούμενη προς τους Υπουργούς: Εργασίας – Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Εσωτερικών. Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης έχει ως εξής:

 

«Η κρίση της πανδημίας του κορονοϊού καθόρισε την ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας πολιτικής ατζέντας με βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του κοινωνικού κράτους, την υποστήριξη των αδύναμων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων αλλά και την διαμόρφωση ενός μοντέλου υπηρεσιών και παροχών με επίκεντρο τον άνθρωπο.

Στη σημερινή, δεινή, οικονομική συγκυρία και με όλες τις αντιξοότητες που αυτή προβλέπει, είναι χρέος της Πολιτείας να μεριμνήσει για την προστασία της τρίτης ηλικίας αλλά και για την εύρυθμη και ομαλή λειτουργία του συνόλου των Γηροκομείων, καθώς σε πολλές περιοχές της χώρας καταγράφονται σοβαρά προβλήματα συνέχισης λειτουργίας.

Μεταξύ άλλων, το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου, λόγω της πολύ μεγάλης υποστελέχωσης που παρουσιάζει, καθώς, από τους 51 μόνιμους εργαζομένους (διαφόρων ειδικοτήτων) που προβλέπονται από την Άδεια Λειτουργίας του, σήμερα, εργάζονται μόλις 16 μόνιμοι εργαζόμενοι (οι 2 εξ αυτών βρίσκονται σε διαδικασία άμεσης συνταξιοδότησης) για να εξυπηρετούν τους 75 τροφίμους, καταγράφονται πολλά και αδιέξοδα προβλήματα.

Η υποστελέχωση αυτή, αρχικά εξυπηρετεί έναν πολύ μικρό αριθμό δικαιούχων. Συγκεκριμένα,  το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου, το 2020 μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο κτήριο προκειμένου να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερο αριθμό τροφίμων. Η έλλειψη ανθρωπίνου δυναμικού αφήνει στο «περιθώριο» πολλούς δικαιούχους, ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί και μία άνιση μεταχείριση με «υπερήλικες» δύο ταχυτήτων.

Επιπλέον, ο ανεπαρκής αριθμός εργαζομένων υποβαθμίζει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών του ίδιου του Γηροκομείου-η οποία σημειωτέον σε τέτοιας φύσεως Ιδρύματα είναι καθοριστικής και κομβικής σημασίας-, τα οποία προϋποθέτουν και απαιτούν όχι μόνο επαρκές ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και μόνιμο και εξειδικευμένο, προκειμένου να παρέχονται σωστά και απρόσκοπτα οι υπηρεσίες τους σε μία κατηγορία ιδιαίτερα αδύναμων και ευάλωτων ανθρώπων. Συνακόλουθα, γίνεται άμεσα αντιληπτό ότι η πλήρης στελέχωση με όλες τις ειδικότητες είναι όχι απλά αναγκαία αλλά επιβεβλημένη και καθοριστική.

Επειδή, είναι πολιτικά πια ανεπίτρεπτο να «οικειοποιείται» η Πολιτεία το «φιλότιμο» και την «ευαισθησία» των εργαζομένων σε Γηροκομεία αλλά και πάσης φύσεως Ιδρύματα, προκειμένου να διασφαλίζεται με η λειτουργία τους.

Επειδή,στη δύσκολη, οικονομική συγκυρία που βιώνουμε είναι πρώτιστο και μέγιστο καθήκον η στήριξη και υποστήριξη των ευάλωτων, ευπαθών ομάδων για τη συνοχή του κοινωνικού ιστού.

Επειδή, είναι υψίστης πολιτικής προτεραιότητας να τηρούνται και να εφαρμόζονται όλα όσα προβλέπονται στις Διοικητικές Πράξεις των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και στην προκειμένη περίπτωση του Γηροκομείου.

Επειδή,είναι αναγκαία και επιβεβλημένη μία ολιστική πρόταση και ένα ολοκληρωμένο μοντέλο πολιτικής που θα προβλέπει, θα προνοεί και θα διασφαλίζει όλες τις συνθήκες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία τέτοιας φύσεως Ιδρυμάτων.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ ΟΙ ΑΡΜΟΔΙΟΙ

  1. Εάν σκοπεύετε να προχωρήσετε στην πρόσληψη όλων των ειδικοτήτων που προβλέπει η Άδεια Λειτουργίας του Γηροκομείου Αργοστολίου; Και αν, ναι, πότε αναμένεται να ξεκινήσει και ποιο το χρονοδιάγραμμα της υλοποίησης;

2.Ποιο είναι το συνολικό σχέδιο της Κυβέρνησης για τη στήριξη των αδύναμων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων; Ποιες οι προτεραιότητες και ποιες οι προβλεπόμενες δράσεις; ».

Η Νομαρχιακή Επιτροπή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. – ΚΙΝ.ΑΛ.,ως η ισχυρότερη και η μαζικότερη πλέον πολιτική οργάνωση στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, ενισχυμένη από τη στήριξη των 1.481 μελών της, που συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία της 8ηςΜαΐου και με γνώμονα πάντοτε τη προάσπιση των αναγκών του συνόλου της τοπικής μας κοινωνίας, συνεχίζει την ανάδειξη στο Εθνικό Κοινοβούλιο των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα νησιά μας, απέναντι στη κυβερνητική ανικανότητα αλλά και την αδράνεια του τοπικού Βουλευτή.