Επιτροπή για το Νόμπελ Γλέζου

Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος ανακοινώνει οτι ύστερα από την πρότασή μας για βραβείο Ειρήνης ΝΟΜΠΕΛ του κ. Μανώλη Γλέζου και την ολόθυμη αποδοχή της ἐκαι μέρους του αντιπεριφερειάρχου Κεφαλληνίας και τοῦ Δημάρχου Κεφαλληνίας, συγκροτεί την κάτωθι Ἐπιτροπή διά την περαιτέρω προώθηση της προτάσεως καί την ἐενημέρωση παντός φορέως εντός καί εκτός Ελλάδος περί αυτής ἐεκ των κάτωθι προσώπων:

1) Σαμόλη Ευαγγελία του Χαραλάμπους, εκ μέρους της Αντιπεριφερείας Κεφαλληνίας

Τηλ. 26713-60508.

2) Κεκκάτο Ευάγγελο του Βασιλείου, α/δήμαρχον Κεφαλληνίας

Τηλ. 694-466-1835.

3) Γρηγοράτου Πολυξένη τοῦ Αναστασίου, εκ μέρους του Συλλόγου «ΙΟΝΙΟΣ»

Τηλ. 6986680881.

4) Ζαχαρούς Νικόλαος του Κωνσταντίνου, εκ μέρους τουῦ Συλλόγου «ΙΟΝΙΟΣ»

Τηλ. 6936144655.

5) Ραζής – Γαλιατσάτος Γεράσιμος του Σωτηρίου, εκ μέρους του Συλλόγου «ΙΟΝΙΟΣ»,

Τηλ. 694-984-6671.

6) Κουλουμπή Γιάννα του Ανδρέα-Στεφάνου. Δημοσιογράφον.

Τηλ. 697-0965-593.

7) Μαρκάτου Αθανασία του Γερασίμου. Δημοσιογράφον.

Τηλ. 6947429900.

8) Κρούσου Κικκή τοῦ Οδυσσέα. Δημοσιογράφον.

Τηλ. 6947718639.

Εις τούς ανωτέρω δύνανται νά απευθύνονται καί πρόσωπα καί εκπρόσωποι Φορέων δι’ ενημέρωσιν.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ