Επιχορήγηση Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

«Πρόγραμμα επιχορήγησης εποχικών ξενοδοχειακών επιχειρήσεων για τη διατήρηση θέσεων εργασίας κατά την χειμερινή περίοδο 2017-2018».

Οσες εποχικές ξενοδοχειακές επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν στο παραπάνω πρόγραμμα να υποβάλλουν αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος έως 23/03/2018 και ώρα 12η μεσημβρινή στο διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ www.oaed.gr στο πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο www.oaed.gr ή στα γραφεία του ΟΑΕΔ.

(Εκ του Γραφείου Τύπου

Επιμελητηρίου

Κεφαλονιάς και Ιθάκης)