Ερευνα Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή Κεφαλονιάς και Ιθάκης για λογαριασμό της εταρείας EΛ.ΠE.

Την 4η-01-2016 ο Αντιπεριφερειάρχης Κεφαλονιάς και Ιθάκης, συναντήθηκε με τον εκπρόσωπο της Εταιρείας Dolphin Geophysical, η οποία διεξάγει, έρευνα υδρογονανθράκων για λογαριασμό της Εταιρείας Ελληνικά Πετρέλαια, στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά της Κεφαλονιάς και νότια της Ιθάκης. Κατόπιν της συνάντησης αυτής, οφείλουμε να ενημερώσουμε τα κάτωθι:

Το σκάφος των ερευνών «Polar Empress», το υποστηρικτικό «Ocean Dolphin» και τα σκάφη φρουρά «7 Stars» και «7 Oceans» βρίσκονται υπό τη διαχείριση της Dolphin Geophysical.
Το ερευνητικό σκάφος κινείται με ταχύτητα 5 κόμβων για 24 συνεχόμενες ώρες και μεταφέρει σε πλάτος 1000 μέτρων, 12 καλώδια μήκους 8000 μέτρων, σε βάθος 12 μέτρων κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Στη μία άκρη του κάθε καλωδίου υπάρχει σημαντήρας με φως που αναβοσβήνει. Το ερευνητικό πλοίο βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση και εξαιτίας του σχήματος της ρυμούλκησης δεν είναι σε θέση να στρίψει αμέσως ή να πάρει κλειστή στροφή.

Γύρω από το «Polar Empress» υπάρχει συνεχώς ζώνη αποκλεισμού στην οποία απαγορεύεται η είσοδος σκαφών σε απόσταση μικρότερη των 4 ναυτικών μιλίων για όσο διαρκεί η έρευνα.
Είναι απαραίτητο να διατηρείται η απόσταση ασφαλείας των 4 ναυτικών μιλίων από όλους τους αλιείς, να την πλησιάζουν με τα αλιευτικά σκάφη τους, τα πλοία αυτά και τα καλώδια που ρυμουλκούν αλλά και να συνεργαστούν, προς αποφυγή ατυχήματος και προκειμένου η έρευνα να ολοκληρωθεί το συντομότερο.

Συντεταγμένες έρευνας: Η Ερευνητική Εταιρεία καθημερινά, την 06:00 π.μ. ενημερώνει το Λιμεναρχείο και τους Λιμενικούς Σταθμούς Κεφαλονιάς και Ιθάκης, για το ακριβές σημείο των ερευνών, τις επόμενες 72 ώρες.
Παρακαλούμε τους αλιείς να ενημερώνονται καθημερινά από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές για την ακριβή θέση του ερευνητικού σκάφους, αποφεύγοντας την περιοχή εργασιών, σύμφωνα με τις συντεταγμένες που θα τους δίνονται.

Η συνεργασία είναι πολύ σημαντική, τόσο για την απρόσκοπτη πρόοδο των ερευνών, όσο και για την ασφάλεια των αλιέων και του εξοπλισμού τους.

O αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακών
Ενοτήτων Κεφαλονιάς και Ιθάκης
ΠΑΝΑΓΗΣ ΔΡΑΚOΥΛOΓΚΩΝΑΣ

greenpeace-arktiki