Ερωτήματα για το εργοστάσιο αφαλάτωσης

Διάβασα με προσοχή τη διακήρυξη για το εργοστάσιο αφαλάτωσης στο Αργοστόλι και τις τεχνικές μελέτες.

Δεν είμαι ο ειδικός για τα έργα αφαλάτωσης για να κρίνω, όμως είμαι σίγουρα, πιστοποιημένος Μηχανικός εγκαταστάτης – μελετητής από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φωτοβολταϊκά συστήματα και στην Κεφαλονιά έχω μελετήσει, υλοποιήσει και συντηρώ, περισσότερα από 20 έργα ισχύος άνω των 350KWp! Η πτυχιακή μου εξάλλου εν έτη 1993 ήταν για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα ερωτήματα μου τεχνικής φύσης λοιπόν, τα οποία προκύπτουν από την ανάγνωση της τεχνικής μελέτης εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι:

  •  Ποιά η αναγκαιότητα της εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος ισχύος 60KWp στην τοποθεσία που θα γίνει η μονάδα αφαλάτωσης, σε έναν χώρο όπου στον νότο και στην ανατολή υπάρχουν υψώματα που προκαλούν σκιάσεις, ενώ πανταχόθεν οι πανύψηλοι και πανέμορφοι ευκάλυπτοι δημιουργούν μια σκίαση βάλσαμο!!

Αν μη τι άλλο, στο σχεδιασμό ενός φωτοβολταϊκού συστήματος ο μελετητής το ΠΡΩΤΟ που κάνει, είναι να χωροθετήσει το σύστημα αποφεύγοντας τις σκιάσεις!!! Αν αυτό δεν είναι εφικτό πολύ απλά δεν τοποθετεί φωτοβολταϊκά και μάλιστα με string inverter όπως ορίζεται στη μελέτη, διότι το έργο καθίσταται ασύμφορο τεχνικοοικονομικά.

  •  Η νομοθεσία (εδάφιο 7 του άρθρου 1 της υπουργικής απόφασης ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/ΟΙΚ. 24461 της 30.12.2014), είναι σαφέστατη στα έργα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και ορίζει ότι η εγκατάσταση αυτών γίνεται σύμφωνα με την κείμενη πολεοδομική νομοθεσία. Υπάρχουν λοιπόν στο χώρο αυτόν κτίσματα όπου θα χωρέσουν 240 φωτοβολταϊκά panels; Δεν πιστεύω να θεωρεί ο «μελετητής» ότι μπορούν να εγκατασταθούν στο μεταλλικό κτίριο φωτοβολταϊκά στη στέγη από λαμαρίνα;
  •  Εκτιμώ ότι, εφόσον πρόκειται για δημόσιο διαγωνισμό και όχι για μια προσφορά σε ιδιώτη, έπρεπε πρωτίστως να έχει χωροθετηθεί το φωτοβολταϊκό σύστημα και να έχει κατατεθεί ο φάκελος μελέτης στον ΔΕΔΔΗΕ, να έχει ελεγθεί ποιά υφιστάμενα κτίρια τηρούν τις πολεοδομικές απαιτήσεις, να έχει παρθεί η άδεια εγκατάστασης από τον ΔΕΔΔΗΕ, να έχει γίνει η εκτίμηση απόδοσης βάσει των σχεδιαστικών προγραμμάτων και έπειτα να ζητηθεί η προσφορά για την εγκατάσταση του συστήματος. Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με την έρευνά μου στις αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχει γίνει. Διότι πως θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, ο ανάδοχος να μην διαθέτει επαρκή χώρο για να τοποθετήσει τα φωτοβολταϊκά και ταυτόχρονα το σύστημα να αποδίδει λιγότερο από το 50% που αποδίδουν τα έργα στην Κεφαλονιά, ήτοι 1500KWh/KWp/ year;
  •  Γιατί στη μελέτη ζητείται ο εγκαταστάτης να έχει εμπειρία εγκατάστασης μόνο ενός φωτοβολταϊκού συστήματος σε στέγη (χωρίς μάλιστα να καθορίζεται η ισχύς του συστήματος!!) και όχι να είναι ο εγκαταστάτης πιστοποιημένος από τον ενεργειακό σύμβουλο του Κράτους δηλαδή το ΚΑΠΕ.
  •  Γιατί στη μελέτη δεν γίνεται λόγος για ρήτρα απόδοσης του φωτοβολταϊκού συστήματος; Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτω, ελάχιστη ζητούμενη απόδοση έργου φωτοβολταϊκών στην Κεφαλονιά θα έπρεπε να είναι οι 1.400KWh/KWp/year.

Επειδή το έργο θα συνδεθεί στη Μέση Τάση, με την υφιστάμενη νομοθεσία το οικονομικό όφελος που προκύπτει είναι περίπου στα 7 λεπτά την παραγόμενη κιλοβατώρα και το γεγονός αυτό κάνει επιτακτική την μέγιστη ενεργειακή απόδοση του συστήματος.

Ευτυχώς υπάρχουν δύο λύσεις.

❶ Ας ορίσει η μελέτη τη χωροθέτηση του έργου σε κάποιο οικόπεδο που ανήκει στον Δήμο ή τη ΔΕΥΑΚ και τη σύνδεση αυτού μέσω εικονικής αυτοπαραγωγής ( δηλαδή να εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά σε οικόπεδο που ανήκει στον Δήμο, με τη βέλτιστη ηλιοφάνεια ολοχρονικά, και να συμψηφίζεται η παραγόμενη ενέργειά του με τον μετρητή του εργοστασίου αφαλάτωσης που θα βρίσκεται στον Κούταβο)! Επίσης να αυξηθεί η ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος στα 300 KWp (3x100KWp), μιας και ο ανάδοχος του έργου μπορεί να δώσει ξεχωριστά την τιμή για τα φωτοβολταϊκά.

❷ Η δεύτερη λύση είναι να μην τοποθετηθούν καν τα φωτοβολταϊκά, εφόσον κρίνει μια νέα μελέτη από εξειδικευμένο μηχανικό (και όχι η υφιστάμενη μελέτη) ότι η απόσβεσή τους ξεπερνά τα 12 χρόνια.

Αν μη τι άλλο, σε δημόσια έργα όπου τα χρήματα που δαπανώνται είναι των Ελλήνων φορολογούμενων, το πρώτο που μας ενδιαφέρει είναι το μέγιστο κοινωνικό όφελος που προκύπτει και αυτό απαιτεί από όλους μας τη συνεισφορά μας με οιονδήποτε τρόπο.

Κωνσταντίνος Πρέντζας

Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός Τ.Ε.