Ερώτηση για τα αντιπλημμυρικά έργα στην Κεφαλονιά

Ερώτηση στην Ελληνική Βουλή κατέθεσε η «Ελληνική Λύση» σχετικά με θέμα τα «Αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Κεφαλληνίας», ενώ δόθηκε απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 09/12/2022

Του Κυριάκου Βελόπουλου, Προέδρου Κόμματος, Βουλευτή Λάρισας

ΠΡΟΣ: • Τoν κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Τον κ. Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών • Τον κ. Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Κεφαλληνίας»

Κύριοι, κύριοι Υπουργοί,

Συμφώνως δημοσιευμένης έρευνας και συμπερασμάτων αυτής του Πανεπιστημίου Αθηνών, η κλιματική αλλαγή, οι ολοένα και πιο ραγδαίες βροχοπτώσεις, η αποκοπή των ρεμάτων, οι πυρκαγιές και η έντονη αστικοποίηση αποτελούν επιβαρυντικούς παράγοντες, οι οποίοι επιταχύνουν πλημμυρικά φαινόμενα και επαυξάνουν τις συνέπειες των καταστροφών που επιφέρονται εξ αυτών σε δεκάδες περιοχές της χώρας μας. Συνεπώς, δεδομένο θεωρείται η αύξηση του κινδύνου εμφάνισης πλημμυρών το προσεχές χρονικό διάστημα. Βάσει διαβάθμισης επί δεδομένων τοπικών γεωφυσικών κριτηρίων, θεωρούνται ως δυνητικώς «κόκκινες» και ευάλωτες περιοχές αυτές, οι οποίες ως επί το πλείστον βρίσκονται κοντά σε χειμάρρους, ποτάμια και με έντονη τουριστική ανάπτυξη. Ενδεικτικά σε αυτές εντάσσονται ο Έβρος, η Χαλκιδική, η Καρδίτσα, η Κεφαλληνία, το Άργος και το Ηράκλειο Κρήτης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

  1. Προτίθεστε όπως μας ενημερώσετε ποια είναι τα εκτελεσθέντα και ολοκληρωθέντα αντιπλημμυρικά έργα στην Περιφέρεια Κεφαλληνίας κατά την τελευταία τριετία;
  2. Ποια είναι τα αντιπλημμυρικά – αντιδιαβρωτικά έργα, τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη στην Περιφέρεια Κεφαλληνίας;
  3. Ποιες είναι οι αναληφθείσες δράσεις του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, από συστάσεώς του, για την Περιφέρεια Κεφαλληνίας, προκειμένου να αμβλυνθούν οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε αυτήν;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Μαρούσι, 22 Δεκεμβρίου 2022

ΠΡΟΣ: •Βουλή των Ελλήνων/ Διεύθυνση • Κοινοβουλευτικού Ελέγχου/ Τμήμα Ερωτήσεων και Α.Κ.Ε.

ΘΕΜΑ: «Απάντηση σε μέσο κοινοβουλευτικού ελέγχου». ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. 1324/ 09.12.2022 Ερώτηση.

Σε απάντηση του ανωτέρω μέσου κοινοβουλευτικού ελέγχου, σε ό,τι μας αφορά και πλέον των διαλαμβανόμενων στο υπ’ αριθ. 14046 από 21-10-2021 Έγγραφό μας (παράγραφοι α’, β’, γ’, δ’, ε’, στ’, ιβ’ και ιγ’) επί της με αριθμό 9388/ 29-09-2021 Ερώτησης του ερωτώντος Βουλευτή, σας γνωρίζουμε ότι εκδόθηκε η 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη “Ξενοκράτης”, το οποίο διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθ. A2033/ 18-10- 2022 (ΑΔΑ: ΨΘ5046ΝΠΙΘ-55Ο) Έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) σε όλους τους εμπλεκόμενους Φορείς. Σκοπός του ανωτέρω σχεδίου είναι η άμεση και συντονισμένη απόκριση των εμπλεκόμενων Φορέων σε Κεντρικό, Περιφερειακό και Τοπικό επίπεδο, αφενός μεν για την υλοποίηση προπαρασκευαστικών μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας που συμβάλλουν στην ετοιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την άμεση/ βραχεία διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων, αφετέρου δε για την αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους, δράσεις που αποβλέπουν στην προστασία της ζωής, της υγείας και της περιουσίας των πολιτών, καθώς και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, των πλουτοπαραγωγικών πηγών και των υποδομών της χώρας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γ.Γ.Π.Π. εξέδωσε:

  • το υπ’ αριθ. 6511/ 01-09-2020 Έγγραφο με θέμα «Έκδοση Πρότυπου Υποδείγματος Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/ Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων για την σύνταξη σχεδίων από τους Δήμους της χώρας», προς διευκόλυνση και επιτάχυνση του έργου των Δήμων στη σύνταξη των αντίστοιχων τοπικών σχεδίων,
  • το υπ’ αριθ. Α1841/ 05-10-2022 (ΑΔΑ: 6Μ1Β46ΝΠΙΘ-567) Έγγραφο με θέμα «Έργα και μέτρα πρόληψης για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων-Προπαρασκευαστικές δράσεις εμπλεκομένων φορέων», προς διευκόλυνση των δράσεων πολιτικής προστασίας Δήμων και Περιφερειών για ζητήματα αφορώντα στον καθαρισμό και την αστυνόμευση των υδατορεμάτων, καθώς και τη διευκρίνιση ζητημάτων σχετικά με τη συντήρηση αντιπλημμυρικών έργων και την αποκατάσταση ζημιών σε υποδομές (αντιπλημμυρικά έργα, κ.λπ.).

Ειδικότερα, δυνάμει της υπ’ αριθ. 7215/ 07-10-2019 (ΑΔΑ: ΨΕΕ046ΜΚ6Π-1ΥΦ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Τ.Κ. Νυφίου, του Δήμου Αργοστολιού της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 6 Απριλίου 2020, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1819/ 03-10-2022 (ΑΔΑ: Ω85346ΝΠΙΘ-5Τ1) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Κοινότητας Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 και στις 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 05 Απριλίου 2023.

Προσέτι, δυνάμει της υπ’ αριθ. 7232/ 07-10-2019 (ΑΔΑ: 7Ν7046ΜΚ6Π-4ΞΥ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δ.Ε.Πυλάρου, του Δήμου Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 6 Απριλίου 2020, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1818/ 03-10-2022 (ΑΔΑ: ΨΛ1Τ46ΝΠΙΘ-ΜΔΞ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Ενότητας Πυλάρου του Δήμου Σάμης της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, καθώς εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις) που εκδηλώθηκαν στις 3 και 4 Οκτωβρίου 2019 και στις 17 έως 19 Σεπτεμβρίου 2020 στην παραπάνω περιοχή. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες ήτοι έως και 05 Απριλίου 2023.

Τέλος, δυνάμει της υπ’ αριθ. 6895/ 18-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΠΓΠ46ΜΤΛΒ-1ΔΝ) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεφαλληνίας, Ιθάκης και Ζακύνθου της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων εκτός από την Κοινότητα Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου και την Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17-09-2020 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω κήρυξη ίσχυε από την ημερομηνία έναρξης της εκδήλωσης των φαινομένων και για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 17 Μαρτίου 2021, ενώ, δυνάμει της υπ’ αριθ. Α1368/ 08-09-2022 (ΑΔΑ: 610446ΝΠΙΘ-024) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, εκτός από την Κοινότητα Νυφίου του Δήμου Αργοστολίου και την Δημοτική Ενότητα Πυλάρου του Δήμου Σάμης, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 17-09- 2020 στις παραπάνω περιοχές. Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει για έξι (6) μήνες, ήτοι έως και 20 Μαρτίου 2023.

Τονίζεται ότι ξεκινά και επίσημα το πρότυπο πιλοτικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικής θωράκισης της Ιθάκης, καθώς πρόσφατα (3 Νοεμβρίου) υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.

Τη Σύμβαση υπέγραψαν ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η αναγκαία μελέτη και να «τρέξει» το πρώτο ολιστικό πρόγραμμα θωράκισης μικρού νησιού στη χώρα μας. Σημειώνεται ότι η Ιθάκη έχει επιλεγεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως ιδιαίτερα ευάλωτη σε φυσικές καταστροφές, ιδίως στις τρέχουσες συνθήκες κλιματικής κρίσης, ενώ αντίστοιχο πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και στη Σκόπελο. Σκοπός της μελέτης είναι ο σχεδιασμός έργων που θα μετριάσουν τις επιπτώσεις από πλημμυρικά φαινόμενα και θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα των οικισμών του νησιού.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπογράφων έχει μεταβεί ήδη δύο φορές στην Ιθάκη, τον Απρίλιο και τον Οκτώβριο 2022, όπου είχε σειρά επαφών με όλους τους τοπικούς φορείς, ενώ πραγματοποίησε αυτοψίες σε περιοχές και ρέματα που χρήζουν παρεμβάσεων.

Όσον αφορά στα ζητήματα που δεν άπτονται των αρμοδιοτήτων μας, και προκειμένου να δοθεί μια σαφής και ολοκληρωμένη απάντηση επί των τεθέντων ερωτημάτων, αρμόδια να σας ενημερώσουν είναι τα συνερωτώμενα Υπουργεία.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ

ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Χρήστος Στυλιανίδης