Ερώτηση ΚΚΕ στη Βουλή για τον Μυκηναϊκό Τάφο των Τζαννάτων

Ερώτηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού για τον θολωτό Τάφο των Τζαννάτων κτέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος και Νίκος Παπαναστάσης.

Η ερώτηση αναφέρει:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού

Θέμα: Σχετικά με την εφαρμογή των εγκεκριμένων, από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) και το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, μελετών για το θολωτό τάφο Τζαννάτων Κεφαλονιάς.

Ο μυκηναϊκός τάφος Τζαννάτων Κεφαλονιάς είναι ο μεγαλύτερος γνωστός με σχήμα κυψέλης ή θολωτός τάφος στα Ιόνια Νησιά και είναι μοναδικός στο είδος του. Θεωρείται πως είναι ένας βασιλικός τάφος με σημαντικά ευρήματα. Παρά το γεγονός αυτό, η προστασία και ανάδειξη του μνημείου από τις αρμόδιες αρχές δεν είναι ανάλογη και τα προβλήματα μεγαλώνουν αντί να αντιμετωπίζονται. Επιπλέον, απουσιάζουν οι σύγχρονες προδιαγραφές για τη διασφάλιση της επισκεψιμότητας του αρχαιολογικού χώρου (σήμανση, δρόμος πρόσβασης, πάρκινγκ, ασφαλείς διάδρομοι για άτομα ΑΜΕΑ, σύγχρονες τουαλέτες ανδρών, γυναικών και ΑΜΕΑ, φυλάκιο, αναψυκτήριο, μεταλλικός διάδρομος επισκέψεως στο άνω διάζωμα της θόλου, Η/Μ κτλ.)

Οι μελέτες, που αφορούσαν εργασίες για την προστασία του μνημείου οριστικοποιήθηκαν το 2016 και, ακολούθως, υπογράφηκαν με την υπ. Αρ. 187695/15338/ 1181/371/21.06.2016 ΥΑ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΑΔΑ: ΨΘ4Γ4653Π4-69Ξ), μετά από την ομόφωνη γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, όπως αυτή διατυπώθηκε στη με αριθμό 18/17.05.2016 Συνεδρία του.

Ωστόσο, οι μελέτες αυτές, καθώς και οι τροποποιήσεις που αφορούσαν την συνολική πληρότητά τους, παραμένουν στα χαρτιά. Είναι ενδεικτικό ότι ενώ η αρμόδια προς τούτο Εφορεία Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας και Ιθάκης, θα έπρεπε σε συνεργασία με κάθε αρμόδια Υπηρεσία, να δρομολογήσουν  άμεσα όλα τα προαπαιτούμενα για την υλοποίηση αυτών των μελετών, εξακολουθούν μέχρι και σήμερα να αδρανούν και να υποβάλουν κατά καιρούς ελλιπείς προτάσεις για την ανάδειξη και την προστασία του μνημείου. Αυτές δε λαμβάνουν υπόψη τους την παραπάνω εγκεκριμένη μελέτη με αποτέλεσμα τα Τεχνικά Δελτία, που στέλνουν προς έγκριση στην ΠΙΝ, να απορρίπτονται. 

Έτσι, στα πλαίσιο της αξιολόγησης προτάσεων για τον πολιτισμό που εντάσσονται στο ΕΣΠΑ και συζητούνται στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, είδε το φως της δημοσιότητας τεχνικό δελτίο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κεφαλληνίας που διακρίνεται από μερικότητα και αποσπασματικότητα, εξαιρώντας σημαντικές παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, δε συμπεριλαμβάνει την κατασκευή του προβλεπόμενου- από τις σχετικές μελέτες- θόλου του μνημείου, εκθέτοντας το μνημείο στις καιρικές συνθήκες και διαμορφώνοντας όρους επικινδυνότητας στην πρόσβαση για τους επισκέπτες.

Ερωτάται η κ. Υπουργός τι μέτρα θα πάρει ώστε:

• Να υλοποιηθεί η υπ. Αρ. 187695/15338/1181/371/21.06.2016 ΥΑ απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία, στερέωση, ανάδειξη του μνημείου, καθώς και να διασφαλιστεί η επισκεψιμότητα του αρχαιολογικού χώρου με όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές.

• Οι υφιστάμενες υπηρεσίες να συμβάλουν καθοριστικά προκειμένου να εγκριθεί το σχετικό Τεχνικό Δελτίο στο τρέχον ΕΣΠΑ της ΠΙΝ, που θα αφορά την υλοποίηση του παραπάνω έργου, όπως έχει σχεδιαστεί και προβλέπεται από την προαναφερόμενη μελέτη. 

Οι Βουλευτές

Νίκος Καραθανασόπουλος 

Νίκος Παπαναστάσης