Ερώτηση του βουλευτή Στάθη Παναγούλη για την Ασσο

ΠΡΟΣ τους Υπουργούς:

  • Οικονομικών
  • Εσωτερικών

ΘΕΜΑ: «Επαναχάραξη αιγιαλού στην Άσσο Κεφαλλονιάς, λειτουργία Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλλονιάς, παράλειψη συμπράξεως Δήμου Κεφαλλονιάς σε απομάκρυνση παράνομων τραπεζοκαθισμάτων επί αιγιαλού»

Στην Άσσο Κεφαλλονιάς τίθεται, από έτους και πλέον, ζήτημα επαναχαράξεως της υφιστάμενης γραμμής αιγιαλού-παραλίας, ζήτημα αρμοδιότητος του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλλονιάς, εδρεύοντος στο Αργοστόλι Κεφαλλονιάς, το οποίο έχει ως περιοχή ευθύνης του και την Ιθάκη. Εν τω μεταξύ, κατά την τουριστική περίοδο (Απρίλιος έως και Οκτώβριος εκάστου έτους) γίνεται αυθαίρετη κατάληψη χώρων αιγιαλού και ζώνης παραλίας από τραπεζοκαθίσματα παρακείμενων εστιατορίων κλπ. Στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλλονιάς υπηρετούν σήμερα τρεις διοικητικοί υπάλληλοι και ουδείς (από τον Αύγουστο του 2015) πολιτικός μηχανικός, οι ενέργειες του οποίου είναι αναγκαίες για την επαναχάραξη του αιγιαλού στην Άσσο, ενώ παρόμοιο πρόβλημα υπάρχει και σε άλλες τουριστικές περιοχές της Κεφαλλονιάς και της Ιθάκης. Επιπλέον, λόγω της επικαλούμενης ελλείψεως πολιτικού μηχανικού, δεν εκδίδονται κατά των παρανομούντων πρωτόκολλα διοικητικής αποβολής τους από τον αιγιαλό, παρά μόνο πρωτόκολλα αποζημίωσης, με αποτέλεσμα ό,τι τυχόν αυτοί κληθούν να καταβάλουν, να αντιστοιχεί σε πολύ λιγότερα χρήματα από όσα θα είχαν πληρώσει σε περίπτωση νόμιμου μισθώσεως του ιδίου χώρου. Τα προβλήματα υποστελέχωσης και ελλείψεως μηχανικού στο Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλλονιάς είναι γνωστά στα προϊστάμενα κλιμάκια της Υπηρεσίας αυτής και στον ίδιο τον Υπουργό Οικονομικών, κατόπιν από καιρού υποβληθείσης αναφοράς των ιδίων των υπαλλήλων της Υπηρεσίας αυτής. Τέλος ο Δήμος Κεφαλλονιάς, επικαλούμενος αναρμοδιότητά του, δεν συνδράμει το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλλονιάς –ιδίως κατά την τουριστική περίοδο– σε διαδικασία απομάκρυνσης τραπεζοκαθισμάτων, την οποία το ως άνω Γραφείο αδυνατεί να πραγματοποιήσει εξ ιδίων, καθ’ όσον δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό, κατάλληλα μέσα και χώρους αποθήκευσης.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. υπουργοί:

  1. Υπάρχουν προγραμματισμένες ενέργειες και αν ναι ποιες, ώστε να στελεχωθεί το Αυτοτελές Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλλονιάς με επαρκές προσωπικό και ιδίως με πολιτικό(ούς) μηχανικό (ούς);
  2. Υπάρχουν προγραμματισμένες ενέργειες και αν ναι ποιες, ώστε ο Δήμος Κεφαλλονιάς να υποχρεωθεί να συνδράμει με προσωπικό και μέσα την εκάστοτε αφαίρεση παρανόμων τραπεζοκαθισμάτων κλπ από τον αιγιαλό της Άσσου, κατόπιν σχετικής ενέργειας του Αυτοτελούς Γραφείο Δημόσιας Περιουσίας Κεφαλλονιάς;

Ο ΕΡΩΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (ΣΤΑΘΗΣ) ΠΑΝΑΓΟΥΛΗΣ