Ερώτηση 4 βουλευτών ΚΚΕ για το Κοργαλένειο

Ερώτηση προς τις Υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων και Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνουν 4 βουλευτές του ΚΚΕ για τα σοβαρά προβλήματα των εργαζομένων και της λειτουργίας του Κοργιαλένειου Ιδρύματος στην Κεφαλονιά.

Η ερώτηση αναφέρει:

Το Κοργιαλένειο Ίδρυμα στην Κεφαλονιά (Βιβλιοθήκη – Μουσείο) αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του. Η μία εργαζόμενη πλήρους απασχόλησης και οι δύο εργαζόμενες μερικής απασχόλησης που απασχολούνται σήμερα (από επτά που ήταν παλιότερα) παραμένουν απλήρωτες από τον περασμένο Μάιο. Οι μισθοδοσίες των εργαζομένων αποτελούν ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας, η αντίστοιχη χρηματοδότηση όμως δεν έχει καταβληθεί, επειδή το Κοργιαλένειο Ίδρυμα που είναι ΝΠΙΔ δεν έχει φορολογική ενημερότητα. Αυτό έχει οδυνηρές συνέπειες για τις εργαζόμενες , αλλά και για τη συνολικότερη λειτουργία ενός ιδρύματος σημαντικού στο επίπεδο της ιστορικής και πολιτιστικής κληρονομιάς για το λαό της Κεφαλονιάς και όχι μόνο.

Στο Κοργιαλένειο Ίδρυμα υπάρχει σπάνιο υλικό τόσο στη Βιβλιοθήκη όσο και στο Μουσείο. Πολλά δε από τα εκθέματα του Μουσείου, βρίσκονται αποθηκευμένα σε ακατάλληλες συνθήκες γιατί δεν υπάρχει ο απαραίτητος χώρος. Το Ίδρυμα που είναι και κληροδότημα υπολειτουργεί επί χρόνια λόγω έλλειψης πόρων, εξαρτώμενο από τις επιχορηγήσεις – που έχουν διακοπεί εδώ και μήνες – και τις ιδιωτικές χορηγίες. Επιπλέον, το κράτος επιβαρύνει το Κοργιαλένειο Ίδρυμα με την επιβολή ΕΝΦΙΑ για το ακίνητο της βιβλιοθήκης που ανέρχεται στο ποσό των 11.000 ευρώ ετησίως.

Το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι σήμερα σε μια τόσο μεγάλη, με πολύ σπάνιο υλικό βιβλιοθήκη δεν υπάρχει βιβλιοθηκονόμος, ενώ αυτό το σπάνιο υλικό και στη βιβλιοθήκη και στο Μουσείο δεν μπορεί να συντηρηθεί επαρκώς με μεγάλο κίνδυνο να αλλοιωθεί και να καταστραφεί. Χρόνο με το χρόνο, απαξιώνεται πλήρως ως πολιτιστικός και πνευματικός θεσμός του τόπου και λαϊκή περιουσία της Κεφαλονιάς και γενικότερα των Επτανήσων.

Αυτά είναι τα αποτελέσματα της πολιτικής που διαχρονικά εφάρμοσαν όλες οι κυβερνήσεις, που ενώ επιχορηγούν και απαλλάσσουν από φορολογία το μεγάλο κεφάλαιο, δεν δίνουν ούτε ευρώ για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του λαού. Η μόνη λύση για την απρόσκοπτη λειτουργία του Κοργιαλένειου Ιδρύματος είναι να γίνει δημόσιος φορέας, να προκηρυχθούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας και να εξασφαλιστεί η χρήση του από τους πολίτες της ευρύτερης περιοχής.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ. Υπουργοί σε ποιες ενέργειες θα προβούν ώστε:

  • Να δοθούν άμεσα χρήματα από τον κρατικό προϋπολογισμό, για να πληρωθούν οι εργαζόμενες στο Κοργιαλένειο Ίδρυμα τα δεδουλευμένα τους.
  • Να διασφαλιστεί η μόνιμη και σταθερή δουλειά των εργαζομένων με πλήρη εργασιακά, μισθολογικά και ασφαλιστικά δικαιώματα.
  • Να καλυφθούν από το κράτος οι θέσεις εργασίας που λείπουν για την απρόσκοπτη λειτουργία της Βιβλιοθήκης και του Μουσείου.
  • Να εξαιρεθεί το ίδρυμα από την επιβολή ΕΝΦΙΑ για τα ακίνητά του.
  • Να παρθούν μέτρα ώστε να περάσει άμεσα το Ίδρυμα στην πλήρη ευθύνη του κράτους και να μετατραπεί σε Δημόσια Βιβλιοθήκη – Μουσείο.

Οι Βουλευτές

Καραθανασόπουλος Νίκος

Δελής Γιάννης

Κανέλλη Λιάνα

Παπαναστάσης Νίκος