Ετοιμάζει το βιβλίο του ο Πρόεδρος

⦿ Πυρετωδώς ετοιμάζει το βιβλίο του ο Πρόεδρος, ο οποίος υπολογίζει ότι θα είναι έτοιμο πριν τα Χριστούγεννα.

⦿ Φυσικά, όπου και να πάει ο Πρόεδρος δέχεται συγχαρητήρια επί τη ανακοινώσει. Σκεφθείτε να εκδοθεί κιόλας.

Ιβαν