ΕΥΡΩ, το… «απόμακρον»

Γράφει ο ΠΑΝΑΓΗΣ ΣΙΜΩΤΑΣ
Οικονομολόγος Διεθνών Εμπορικών Συναλλαγών

OΜOΛOΓOΥΜΕΝΩΣ, οι καταστάσεις εκτραχύνονται!

Το Νόμισμα καθίσταται πλέον, στοιχείον “απόμακρον” και επ’ ουδενί συνάδον με την Ελληνική πραγματικότητα!

Χωρίς τούτο να σημαίνει, ότι άνευ προετοιμασίας και ενδελεχούς μελέτης, μπορούμε να απαγκιστρωθούμε, από αυτόν τον “καρκίνο” ! ΔΕΝ ισχύει το …” Στην Δραχμή, εδώ και τώρα”! Όπως ΔΕΝ ίσχυε ΤOΤΕ, το …”Αμέσως, εδώ και τώρα στο Ευρώ”!

Το πολύ δύσκολο αντικείμενον “διαθέτει” καλούς, παρ’ ότι μετρημένους στα δάκτυλα, γνώστες του!

Αυτή η “γνώση” όμως,…”ζυγίζεται” με…” ψήφους” και καταλήγει, συγκριτικά …”ελλιποβαρής”!

Με πρώτη επιπροσθετη αιτία την άγνοια του λαού, δεύτερη αιτία την απάθεια, τρίτη την έλλειψη στοιχειώδους εμπιστοσύνης στους Πολιτικούς μας (ανεξαρτήτως “χρώματος”) τέταρτη την Χρηματο-οικονομικήν μας δυστυχία και αδυναμία μας γενικότερη κλπ., κλπ!

ΤΕΡΑΣΤΙO προβλημα ΤO νομισματικο!

Αφαιρεί, τις περισσότερες ελπίδες, για μόνιμη επιστροφή, σε ΥΓΙΗ Χρηματο-οικονομική, της ΨωροΚώσταινάς μας, πραγματικότητα!!