Ευχές τoυ Μητροπολίτη κ. Δημητρίου για την εορτή του Πάσχα και της Αναστάσεως του Κυρίου

Ἡ Ἱερά Μητρόπολις Κεφαλληνίας ἐνημερώνει τά Μέλη τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ὃτι, ὓστερα ἀπό τήν ἀριθμ. 3019/10-04-2020 Ἐγκύκλιον τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καί τήν ἀριθμ. 45156/Θ1/10-04-2020 Ἐγκύκλιον τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καί Θρησκευμάτων ὡς καί τήν νέα Κ.Υ.Α. τῶν Ὑπουργῶν Παιδείας καί Θρησκευμάτων & Ὑγείας Φ.Ε.Κ. Β΄ 1471/16-04-2020, ἡ ὁποία παρατείνει τά αὐστηρά μέτρα ἓως τίς 28-04-2020, λόγῳ τῆς ἐπιδημίας – πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, οἱ Πανηγύρεις καί οἱ Λιτανείες τῆς Διακαινησίμου Ἑβδομάδος δέν θά πραγματοποιηθοῦν, ἢτοι:

1) Ἡ Πανηγυρική Ἀναστάσιμη Θ. Λειτουργία εἰς τήν Ἱ. Μονήν Κορωνάτου τήν Δευτέρα τοῦ Πάσχα. Ἡ Θ. Λειτουργία θά τελεσθῆ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἂνευ συμμετοχῆς Λαοῦ.

2) Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἐνορίας Κουρουκλάτων πρός τιμήν τῆς Ὑπ. Θεοτόκου ‶Δαμασκηνῆς″. Ἡ Θ. Λειτουργία θά τελεσθῆ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἂνευ συμμετοχῆς Λαοῦ.

3) Ἡ Λιτανεία τῆς Ἱ. Εἰκόνος τῆς Παναγίας τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σισσίων, τήν Δευτέρα τοῦ Πάσχα, διά τήν μετάβασίν της μέσω τῶν Ἐνοριῶν καί χωρίων, εἰς τό Κάστρο. Ἡ Ἱ. Μονή Σισσίων θά παραμείνει κλειστή.

4) Ἡ Πανήγυρις τῆς Ἱ. Μονῆς Θεμάτων τήν Τρίτη τοῦ Πάσχα. Ἡ Θ. Λειτουργία θά τελεσθῆ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἂνευ συμμετοχῆς Λαοῦ.

5) Οἱ Πανηγύρεις πρός τιμήν τοῦ Μεγαλομάρτυρος Ἁγίου Γεωργίου. Οἱ ἑορτάζοντες Ναοί θα λειτουργήσουν κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἂνευ συμμετοχῆς λαοῦ.

6) Ἡ Πανήγυρις καί ἡ Λιτανεία τῆς Παναγίας ″Ζωοδόχος Πηγή″  εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Ἀνδρέου Μηλαπιδιᾶς. Ἡ Ἱ. Μονή θά παραμείνει κλειστή. Ἡ Θ. Λειτουργία θά τελεσθῆ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἂνευ συμμετοχῆς Λαοῦ.

7) Ἡ Λιτανεία τοῦ Ἱεροῦ Σκηνώματος τοῦ Ἁγίου Γερασίμου τήν Κυριακήν τοῦ Θωμᾶ. Ἡ Ἱ. Μονή θά παραμείνει κλειστή. Ἡ Θ. Λειτουργία θά τελεσθῆ κεκλεισμένων τῶν θυρῶν ἂνευ συμμετοχῆς Λαοῦ.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

†  Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ


ΠΑΣΧΑ  2020

Ὁ Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ. Δημήτριος ἐπί τῇ Λαμπροφόρῳ Ἑορτῇ τοῦ Πάσχα καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, τήν ὁποίαν φέτος μετά μεγάλης θλίψεως ἑορτάζομεν «κεκλεισμένων τῶν θυρῶν τῶν Ἱερῶν μας Ναῶν» λόγῳ τῆς ἐπιδημίας – πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, μαζί μέ τό Ἀληθῶς Ἀνέστῃ ὁ Κύριος, εὒχεται εἰς ὃλους τούς Κεφαλλῆνες Χρόνια Πολλά, κάθε πρόοδον καί προκοπήν, διαρκῇ δέ τήν χαράν τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου εἰς τήν καρδίαν ἑνός ἑκάστου καί εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων τήν εὐλογίαν τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

Μέ ἰδιαίτερην στοργήν στρέφομεν καί φέτος τήν σκέψιν μας, ἐν προσευχῇ, πρός ὃλους τούς Ἀποδήμους ἀδελφούς Κεφαλλῆνες, τούς ἁπανταχοῦ τῆς γῆς εὑρισκομένους, εὐχόμενοι ὁ Ἀναστάς Κύριος νά ἐπιδαψιλεύει εἰς τίς οἰκογένειες ὃλων, πᾶν ἀγαθόν Αὐτοῦ, ὑγείαν, πρόοδον καί εὐημερίαν ἐν παντί ἒργῳ ἀγαθῷ.

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ – ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ

Ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ὁ Κεφαλληνίας ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ