Ευχαριστήρια από το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου για την αποκατάσταση του Εργαστηρίου Πληροφορικής του ΓΕΛ

Από το Γενικό Λύκειο Ληξουρίου ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα ευχαριστήρια για την αποκατάσταση Εργαστηρίου Πληροφορικής ΓΕΛ Ληξουρίου:  

Η Σχολική Κοινότητα του Σχολείου μας δηλ. ο Διευθυντής, ο Σύλλογος Διδασκόντων-ουσών, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων και οι μαθητές-τριες του Γενικού Λυκείου Ληξουρίου θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε θερμότατα όλους-ες εκείνους-ες, οι οποίοι-ες ως πρόσωπα ή συλλογικότητες-φορείς στάθηκαν αρωγοί για την αποκατάσταση της απώλειας του εργαστηρίου υπολογιστών του Σχολείου μας (ένδεκα (11) υπολογιστές πλήρεις) λόγω κλοπής κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών.

Η προαναφερθείσα κλοπή που άγγιζε τα όρια της ιεροσυλίας αποστερούσε από το Σχολείο μας στρατηγικές δυνατότητες διδασκαλίας και μάλιστα πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων αλλά και όλες τις διαθεματικές και διεπιστημονικές δράσεις που προβλέπονται από τα ισχύοντα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών.

Τύχη αγαθή ωστόσο η τοπική κοινότητα του Ληξουρίου και της Παλικής, πρόσωπα και φορείς της όχι μόνο αποδοκίμασαν απολύτως μία τέτοια ενέργεια, προσηλωμένοι στα μορφωτικά ιδεώδη, την καλλιέργεια και την πολιτιστική ανάπτυξη, ιδανικά συνδεδεμένα με την ιστορία του Σχολείου μας επί πολλά έτη, αλλά και μας βοήθησαν ηθικά και κυρίως υλικά, ώστε σήμερα να είμαστε στην πολύ ευχάριστη θέση της πλήρους αποκατάστασης της απώλειας.

Επειδή λοιπόν είμαστε βέβαιοι ότι ολόκληρη η τοπική κοινότητα συμμερίζεται τη χαρά μας ως καθηγητών-τριών και παιδαγωγών που αποκτήσαμε εκ νέου απαραίτητα εργαλεία για την εκτέλεση του λειτουργήματός μας, διατυπώνουμε τα ευχαριστήρια:

❶ στη Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κεφαλονιάς και ιδιαιτέρως στον Αντιπρόεδρό της κ. Γεώργιο Κατσιβέλη, η οποία κατά συναντίληψη έδωσε απόλυτη προτεραιότητα, με τόλμη και αυτοδιοικητική ευθύνη, στη δαπάνη για την αγορά οκτώ (8) υπολογιστών,

❷ Στα Ιχθυοτροφεία Κεφαλονιάς και μάλιστα στον Διευθυντή κ. Ευάγγελο Βολτέρα, που αείποτε συμπαραστάτες κάλυψαν μέγα μέρος της προμήθειας υπερσύγχρονου συστήματος ασφαλείας της αίθουσας του Εργαστηρίου των Υπολογιστών και του Σχολείου μας γενικότερα,

❸ Στην εταιρεία «Ι. Μαρούλης», η οποία χορήγησε το ποσόν για την αγορά των υπολοίπων τριών υπολογιστών και

❹ Στον κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κεφαλληνίας, κ. Π. Δρακουλόγκωνα για την έμπρακτη και αμέριστη βοήθειά του στην αποκατάσταση του Εργαστηρίου μας.

Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα και ξεχωριστά όλες και όλους τους απλούς πολίτες, ανώνυμους-ες και επώνυμους-ες ντόπιους-ες και μη, επιχειρηματίες ή όχι, που συνέβαλαν ο καθένας-η καθεμία, στο βαθμό που του/της επέτρεπε το υστέρημά του/της, στη συγκέντρωση αξιοσημείωτου χρηματικού ποσού και υλικού για τη συμπλήρωση της αρτιότητας κάθε υπολογιστικού συστήματος με όλα τα παρελκόμενα.

Πέρα λοιπόν από τις κοινότυπες ευχές και την εκ νέου διατύπωση των ευχαριστιών μας, αισθανόμαστε την ανάγκη ως παιδαγωγοί να εκφράσουμε χαρά και υπερηφάνεια που εντασσόμαστε στο κοινωνικό σύνολο του Ληξουριού και της Παλικής, του οποίου τα μέλη υπηρετούν υψηλές συνεργατικές αξίες και είναι συνδεδεμένα με τόσο ισχυρές σχέσεις αλληλεγγύης ώστε δεν θα ήταν υπερβολή να ισχυριστούμε πως αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας.

Εκ μέρους της Σχολικής Κοινότητας του

ΓΕΛ Ληξουρίου

ο Διευθυντής

ΣΠΥΡIΔΩΝ

ΚΑΤΣΙΒΕΛΗΣ