Ευχαριστίες από την Ιερά Μητρόπολη

Από την Ιερά Μητρόπολη Κεφαλληνίας ανακοινώθηκαν χθες τα εξής:

Ο Μητροπολίτης Κεφαλληνίας και ο Ηγουμενεύων-Πρόεδρος Αρχιμ. π. Φώτιος Γαβριελάτος ως και τα Μέλη της Διοικούσας – Διαχειριστικής Επιτροπής της Ιεράς Μονής Σισσίων, εκφράζουν δημοσίως τις θερμές ευχαριστίες τους, προς όλους τους προσκυνητές και συμμετέχοντες εις την Ιεράν Πανήγυριν της Ι. Μονής Σισσίων, την 14ην Μαῒου, Κυριακήν της Σαμαρείτιδος, εξαιρέτως δε τον κ. Γεώργιον Μαυρογιάννην, τον κ. Διονύσιον Κωνσταντάκην και τα λοιπά Μέλη της χορωδίας οι οποίοι έψαλαν κατανυκτικώς λαμπρύνοντας την Πανήγυριν.

Ιδιαιτέρως ευχαριστούμεν θερμώς όλους όσους συνέβαλαν δια την αρτιότητα της Πανηγύρεως και την φιλοξενίαν όλων των προσκυνητών, ήτοι: όλους τους συμμετέχοντας εις την Λιτάνευσιν του θρόνου της Παναγίας, τους βοηθήσαντας δια την καθαριότηταν της Μονής και των αυλείων χώρων της, τους προσφέροντας τα σφάγια και τα λοιπά υλικά αγαθά δια την Μοναστηριακήν τράπεζαν και την εν γένει φιλοξενεία των προσκυνητών, τους μαγείρους, τους τραπεζοκόμους και ανεξαιρέτως πάντας τους εργασθέντας. Προς όλους είμεθα ευγνώμονες.

Ευχόμεθα ο Αναστάς Κύριος και δια των πρεσβειών της Υπ. Θεοτόκου της καλουμένης «Σισσιωτίσσης», να επιδαψιλεύει προς όλους «παν δώρημα Αυτού τέλειον».

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΗΣ

– ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ