Ζητείται παράταση για το έργο του Γηροκομείου

Γ. Αλυσναδράτος

Η έγκριση της παράτασης εργασιών για το έργο του Γηροκομείου, η τροποποίηση του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΚΕ και ο ορισμός δ. συμβούλου για το έργο αξιοποίησης της λιμενικής ζώνης (Κυανή Ακτή) είναι μερικά από τα 24 θέματα που θα τεθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς, το οποίο συνεδριάζει σήμερα και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου.

Επίσης χθες υπήρξαν πληροφορίες ότι στην Η.Δ. μπήκε ως 25ο και τελευταίο θέμα η «αδελφοποίηση» με την πόλη Ντόμπριτς της Βουλγαρίας, για τη οποία έχουν υπάρξει αντιδράσεις.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα ακόλουθα:

1. Δωρεάν διάθεση προϊόντων που προέρχονται από το ζωικό κεφάλαιο της κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης του Δήμου Κεφ/νιάς

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Γ. Κατσιβέλης

2. Ονομασίες-Μετονομασίες Οδών

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Σ. κ. Σ. Γ. Αλυσανδράτος

3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. οικ. έτους 2017

ΕΙΣ: Πρόεδρος Κ.Ε.ΔΗ.ΚΕ. κ. Α. Κωνσταντάκης

4. Έγκριση εγκατάστασης υπαίθριου υποσταθμού διανομής της Δ.Ε.Η δίπλα από τον χώρο των Δημοτικών W.C επί του πάνω μέρους της Πλατείας Βαλλιάνου.

ΕΙΣ: Α/Δήμαρχος κ. Δ. Λυκούδης

5. Αποδοχή της απόφασης και των όρων ένταξης της Πράξης «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ» με κωδικό Ο.Π.Σ. 50004326 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

6. Έγκριση για σύσταση δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016» και ειδικότερα για τον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Συνεχιζόμενο Πρόγραμμα Απόκτησης Διατηρητέων Κτιρίων» και για τον Άξονα Προτεραιότητας 4 «Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

7. Έγκριση επέκτασης φωτισμού οδών και πλατειών

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

8. Καθορισμός ύψους ειδικού προστίμου για έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης από αυθαίρετη χρήση κοινόχρηστου χώρου . (Αριθμ. 179/2017 απόφαση Οικ. Επιτροπής)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

9. Καταγγελία μίσθωσης δημοτικού ακινήτου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

10. Παραχώρηση αύλειου χώρου Β’ Γυμνασίου Αργοστολίου (περιοχή ΞΕΝΙΑ) στο Τομεακό Συμβούλιο ΚΝΕ για πραγματοποίηση φεστιβάλ ΚΝΕ ΟΔΗΓΗΤΗ.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

11. Έγκριση αποφάσεων Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας: α) για άρση αναστολής λειτουργίας Νηπιαγωγείου Καρδακάτων και β) μη υποβάθμιση Ειδικού Δημοτικού Σχολείου  Περατάτων.

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δ.Ε.Π. κ. Α. Κωνσταντάκης

12. Τροποποίηση της αριθμ. 39534/22-8-2014 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.Ι.Ν. και Δήμου Κεφαλλονιάς με τίτλο: « Κατεδαφίσεις και υποστηλώσεις σεισμοπλήκτων κτιρίων  και καθαιρέσεις πάσης φύσεως εξαιτίας των πρόσφατων σεισμών».

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Γαρμπή

13. Έγκριση απολογισμού Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου οικ. έτους 2016

(αρ. 27/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου κ. Γ. Αποστολάτος

14. Έγκριση νέου Ο.Ε.Υ. Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου (αρ. 26/2017 απόφαση Δ.Σ. του Δ.Γ.Α.)

ΕΙΣ: Πρόεδρος Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου κ. Γ. Αποστολάτος

15. Χορήγηση 8ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία στην πυρόπληκτη περιοχή Δ.Ε. Ελειού-Πρόννων», αναδόχου «Γεώργιος Βαγγελάτος Ε.Δ.Ε.»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

16. Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Β΄ΦΑΣΗ», αναδόχου Εταιρείας P&C DEVELOPMENT S.A με κωδικό Ο.Π.Σ. 5000113 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 2014-2020»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

17. Εξέταση του θέματος της διάλυσης ή συνέχισης της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση, Πολεοδομική Μελέτη Επέκτασης-Αναθεώρησης και Πράξη Εφαρμογής του Οικισμού Πόρου, του Δ.Δ. Πόρου του Δήμου Ελειού-Πρόννων Κεφαλλονιάς καθώς και Διαμόρφωση των Κοινοχρήστων χώρων του Οικισμού»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

18. Υλοποίηση Β’ φάσης του έργου «Υποστήριξη του Δήμου στην Προσυμβατική Διαδικασία Επιλογής ΣΔΙΤ για την « Κατασκευή και Λειτουργία χώρου εστίασης και εκδηλώσεων στο Δημοτικό Αλσύλιο Καλλιθέας Δ.Δ Λακύθρας, του Δήμου Λειβαθούς Ν. Κεφαλληνίας

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

19. Τροποποίηση κυκλοφοριακής μελέτης πέριξ κεντρικής πλατείας Αργοστολίου

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

20.  Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως εκπρόσωπου της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κ-Ι και Δήμου Κεφαλλονιάς για την υλοποίηση του έργου: «Αξιοποίηση Λιμενικής Ζώνης Κυανής Ακτής»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Δ. Λυκούδης

21. Αποδοχή παραχώρησης προς χρήση φορτηγού οχήματος από την Ε.Δ.Α.Κ.Ι.  Ο.Τ.Α. Α.Ε. για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Κεφαλλονιάς.

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

22. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ των συμβαλλομένων Περιφέρειας Ιονίων Νήσων-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφαλλονιάς για εκχώρηση φορτηγού οχήματος (αριθμ.  158-14/2017 απόφαση του Περ/κού Συμβουλίου της Π.Ι.Ν.)

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

23. Τροποποίηση της αριθμ. 193/2017 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης των συμβαλλόμενων Π.Ι.Ν.-Π.Ε. Κεφαλληνίας και Δήμου Κεφα/νιάς για εκχώρηση μηχανημάτων»

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Σ. Ματιάτος

24. Ετήσια συνδρομή του Δήμου Κεφ/νιάς στον Οργανισμό Σημαντικών Κοιμητηρίων της Ευρώπης

ΕΙΣ: Α/Δ κ. Ε. Κεκάτος

Ο πρόεδρος

ΣΤΑΥΡΟΣ- ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ  ΑΛΥΣΑΝΔΡΑΤΟΣ 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Κεφαλονιάς