Ηλεκτρικά οχήματα στο Δήμο Ιθάκης

Ξεκινά η διαδικασία διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων από το Δήμο Ιθάκης (573.547,94 €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Η χρηματοδότηση είναι από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» στον Άξονα Προτεραιότητας «Περιβάλλον» με τίτλο «Δράσεις Ηλεκτροκίνησης στους Δήμους».

Τα οχήματα είναι:

  • Eνα απορριμματοφόρο
  • Ενα όχημα Σάρωθρο σκούπα
  • Eνα φορητό σάρωθρο σκούπα
  • Ενα φορτηγό
  • Ενα παλετοφόρο όχημα

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Ιθάκης..

(Dionisis Stanitsas FB)