Ηλεκτρονική αίτηση για παροχές αναπηρίας

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα Ρομά σας ενημερώνει πως από τη Δευτέρα 28 Ιανουαρίου μπορούν να υποβληθούν στα Κέντρα Κοινότητας όλων των Δήμων και των υπηρεσιών του ΟΠΕΚΑ νέες αιτήσεις για προνοιακά αναπηρικά επιδόματα, καθώς και αιτήσεις παράτασης χορήγησης επιδομάτων.

Η ηλεκτρονική αίτηση στην σχετική πλατφόρμα που έχει αναπτύξει η ΗΔΙΚΑ θα είναι διαθέσιμη για:

 • αιτήσεις που υποβάλλονται για πρώτη φορά και αφορούν σε αρχική χορήγηση προνοιακών αναπηρικών επιδομάτων
 • αιτήσεις που αφορούν σε παράταση χορήγησης προνοιακών παροχών για όσους έχουν γνωμάτευση ορισμένου χρόνου από υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ, η οποία έχει λήξει ή λήγει εντός του επόμενου τριμήνου (έχουν ενημερωθεί για τη λήξη της από τους Δήμους)
 • αιτήσεις που αφορούν σε δικαιούχους, οι οποίοι έχουν γνωμάτευση σε ισχύ από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕΠΑ και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση είτε για αρχική χορήγηση είτε για παράταση.

Η αίτηση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Ο ενδιαφερόμενος παραπέμπεται στον θεράποντα γιατρό για συμπλήρωση του εισηγητικού φακέλου παραπομπής στα ΚΕΠΑ. Με την οριστικοποίηση του φακέλου από τον θεράποντα γιατρό ενημερώνονται τα ΚΕΠΑ και προγραμματίζεται η εξέταση του ενδιαφερόμενου από τις υγειονομικές επιτροπές των ΚΕΠΑ. Η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας εκδίδεται ηλεκτρονικά και ο αιτών ενημερώνεται με ηλεκτρονικό μήνυμα, ώστε να λάβει γνώση και να την αντλήσει μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΚΕ.Π.Α Το οριστικό, σε κάθε περίπτωση, αποτέλεσμα πιστοποίησης αναπηρίας του αιτούντα, (πρώτου ή δεύτερου βαθμού), αποστέλλεται ηλεκτρονικά από το πληροφοριακό σύστημα του ΚΕ.Π.Α. στο αντίστοιχο σύστημα του ΟΠΕΚΑ.

Για την υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίζει:

 1. έγγραφο απόδοσης ΑΜΚΑ ή να γνωρίζει τον ΑΜΚΑ του,
 2. το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας (ή Διαβατήριο),
 3. φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου καταθετικού λογαριασμού τράπεζας ή ΕΛΤΑ από το οποίο να προκύπτει ο αριθμός IBAN. Απαραίτητη προυπόθεση είναι ο δικαιούχος της προνοιακής παροχής να εμφανίζεται ως δικαιούχος ή συνδικαιούχος του λογαριασμού,
 4. αν είναι αλλοδαπός, πρέπει να προσκομίσει άδεια διαμονής,
 5. αν είναι ομογενής, αντίγραφο ειδικού δελτίου ομογενούς,
 6. E-mail και κινητό τηλέφωνο,
 7. αν υποβάλλει την αίτηση τρίτο πρόσωπο (γονέας, εκπρόσωπος, δικαστικός συμπαραστάτης κλπ) πρέπει να προσκομίζει εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο / πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και νομιμοποιημένο έγγραφο επιμέλειας παιδιού σε περίπτωση διαζυγίου
 8. προηγούμενη γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής, σε περίπτωση παράτασης χορήγησης προνοιακής παροχής,
 9. πιστοποιητικό νοσηλείας σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο και γνωμάτευση ιατρού, σε περίπτωση υποβολής αίτησης λόγω επιδείνωσης της υγείας ή εμφάνισης νέας πάθησης

Κατά περίπτωση μπορεί να χρειαστούν επιπλέον δικαιολογητικά. Παρακαλούνται οι πολίτες να απευθύνονται στο τηλέφωνο 26710 22395 για περισσότερες πληροφορίες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται Δευτέρα – Πέμπτη από τις 07.00 έως τις 14.00 στα γραφεία του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα Ρομά στο Αργοστόλι, Σουηδίας 11 (πλησίον Γενικού Νοσοκομείου Κεφαλληνίας).

Επισημαίνεται πως δεν τίθεται θέμα απώλειας δικαιωμάτων, ούτε για τις νέες αιτήσεις ούτε και για τις παρατάσεις. Σε περίπτωση λήξης γνωμάτευσης ΚΕΠΑ, ο δικαιούχος έχει χρονικό περιθώριο 6 μηνών μετά την λήξη για να υποβάλλει αίτηση επανέγκρισης, ώστε η καταβολή του επιδόματος να ξεκινήσει από την επόμενη ημέρα της λήξης της γνωμάτευσης. Επίσης, για όλες τις νέες αιτήσεις, η καταβολή του επιδόματος ξεκινάει από την 1η του επόμενου μήνα της αίτησης.

Δικαιούχοι που ελάμβαναν προνοιακό αναπηρικό επίδομα από τους Δήμους και πληρώθηκαν για πρώτη φορά από τον ΟΠΕΚΑ στις 18 Ιανουαρίου 2019, θα πρέπει για κάθε μεταβολή των στοιχείων τους – όπως για παράδειγμα αλλαγή διεύθυνσης, αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού κλπ. – να απευθύνονται και να υποβάλλουν αιτήσεις στις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων μέχρι 28-2-2018. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη των οικογενειών τους, σε περίπτωση θανάτου του δικαιούχου.

Επίσης δικαιούχοι που ελάμβαναν διατροφικό επίδομα θα πρέπει να απευθύνονται για κάθε μεταβολή στοιχείων στις αρμόδιες υπηρεσίες των Διευθύνσεων Υγείας των Περιφερειών μέχρι 1-2-2018.

Κέντρο Κοινότητας με Παράρτημα ΡΟΜΑ Δήμου Κεφαλλονιάς

Ταχ. Δ/νση: Σουηδίας 11, Αργοστόλι, 28 100

Τηλ.-Fax: 26710 22395

Email:

kentrokoinotitaskef@gmail.com

Facebook: Κέντρο Κοινότητας Δήμου Κεφαλλονιάς με Παράρτημα ΡΟΜΑ