“ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ”- Επείγον

Λόγω τεχνικού προβλήματος η εφημερίδα δεν θα εκδοθεί αύριο Πέμπτη 24 Νοεμβρίου 2022.

ΖΗΤΑΜΕ ΣΥΓΓΝΩΜΗ
(ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ)