Η ΠΕΔΙΝ στηρίζει τους πυρόπληκτους Δήμους

Ο κ. Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ (φωτό), ενημερώνει ότι μετά την  υπ’ αριθ. 9-1/20-8-2021 ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, προχώρησε το άνοιγμα Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού για την υποστήριξη των πυρόπληκτων περιοχών που υπέστησαν μεγάλες καταστροφές.  
Ο  Ειδικός Τραπεζικός Λογαριασμός της ΠΕΔ-ΙΝ στην Τράπεζα Πειραιώς, για την υποστήριξη των πυρόπληκτων Δήμων έχει ΙΒΑΝ:  GR93 0172 4540 0054 5410 4152 405.
Στη συνέχεια Δήμοι, Φορείς, Επιχειρήσεις και Πολίτες καλούνται να συνδράμουν οικονομικά με την κατάθεση ποσών στoν Ειδικό Τραπεζικό Λογαριασμό με στόχο να καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες των πυρόπληκτων Δήμων.
Η συνεισφορά της ΠΕΔ-ΙΝ στον Ειδικό Λογαριασμό, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., είναι το ποσό των 20.000 Ευρώ.
Την ευθύνη  του Ειδικού Τραπεζικού Λογαριασμού και του ποσού που θα συγκεντρωθεί θα έχει η Εκτελεστική Επιτροπή της ΠΕΔ-ΙΝ.
Η πρωτοβουλία αυτή της ΠΕΔ-ΙΝ είναι πολύ σημαντική και καλούνται όλοι να εκφράσουν έμπρακτα την υποστήριξη τους στον αγώνα για την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων και την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος στις πυρόπληκτες περιοχές.
(Από το Γραφείο Τύπου)