Η αλήθεια για το ΤΕΒΑ και οι υπερφίαλες δηλώσεις της κ. Κράτσα

H ΑΝΑΣΑ (επικεφαλής: Θόδωρος Γαλιατσάτος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση):

Η περιφερειακή αρχή της κ. Κράτσα  πριν λίγες μέρες εξέδωσε Δελτίο Τύπου σχετικά με το πρόγραμμα του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ), όπου φαίνεται ξεκάθαρα η προσπάθεια ισοπέδωσης των πάντων, γνωστή πρακτική της παράταξης της. Αναρωτιόμαστε αν ενημερώθηκαν από τις υπηρεσίες και όλους όσους υπηρεσιακά χειριζόταν το θέμα.

Για την αποκατάσταση της αλήθειας:

Το πρόγραμμα ΤΕΒΑ, όσον αφορά τις προμήθειες, υλοποιείται σε 2 φάσεις. Η πρώτη με την προμήθεια των ειδών από το Υπουργείο και τη διανομή τους στους δικαιούχους από τους εταίρους της σύμπραξης  μέχρι το 2018. Η δεύτερη με την προμήθεια των ειδών από τον επικεφαλής εταίρο της σύμπραξης (στην περίπτωση μας, της ΠΙΝ).

Όσον αφορά αυτή τη διαδικασία, η περιφερειακή αρχή ΑΝΑΣΑ, μέσα από τεράστιες δυσκολίες (έλλειψη προσωπικού, γνώση του αντικειμένου από την υπηρεσία, κ.α.), διενήργησε τον 1ο Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό ύψους περίπου 1.000.000,00 ευρώ τις 6.6.2017. Ο διαγωνισμός  κατέληξε άγονος γιατί δεν συμμετείχε κανένας ενδιαφερόμενος προμηθευτής. Άμεσα, και όπως ο νόμος ορίζει μετά τις προβλεπόμενες διαδικασίες, επαναλάβαμε τον Διεθνή Μειοδοτικό Διαγωνισμό αρχές 2018 και ολοκληρώθηκε η διαδικασία στις 20.3.2019 με την υπογραφή των σχετικών συμβάσεων με τους προμηθευτές από τον πρ. Περιφερειάρχη Θ. Γαλιατσάτο με ΑΔΑ α) 19SYMV004678380 2019-03-27 και  β) 19SYMV004678618 2019-03-27.

Θα πρέπει να πείτε την αλήθεια, έχετε ενεργήσει νέα διαδικασία με την υπογραφή από εσάς νέων συμβάσεων; Είμαστε απόλυτα σίγουροι ότι δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Γιατί λοιπόν μέχρι σήμερα, έξι μήνες τώρα, δεν υλοποιείτε τις συμβάσεις με τους προμηθευτές, μια διαδικασία που είναι έτοιμη; Ποια η θέση της υπηρεσίας και των στελεχών για όλα αυτά;

Πρέπει επίσης να μην συνεχίζετε τα ψεύδη, αλλά να λέτε την αλήθεια στους συμπολίτες μας. Από τα στοιχεία που έχετε εσείς και η υπηρεσία, προκύπτει  ότι υποβάλαμε στο ΤΕΒΑ  νέο αίτημα για την περίοδο 2018-2019 ύψους 1.532.731,20 ευρώ, το οποίο έγινε αποδεκτό από την ΔΑ ΤΕΒΑ με κωδικό ΟΠΣ 5029606. Αναζητήσετε στη υπηρεσία αντίγραφο της πράξης και αν δεν το βρείτε θα σας το δώσουμε εμείς. Τη διαδικασία και αυτού του διαγωνισμού την είχαμε ήδη ξεκινήσει.

Όσον αφορά το πρόγραμμα και τα υπερφίαλα περί σωτηρίας τα οποία επικαλείστε, σας παραπέμπουμε  να διαβάσετε την από 4.7.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης με αριθμ. πρωτ. 633 Οικ./4.7.2019, σύμφωνα με την οποία τροποποιούνται οι πράξεις 57 Δικαιούχων με τίτλο Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής υλικής συνδρομής 2015-2016 ως προς την παράταση των πράξεων έως 31 /12 /2023.

Η κοινωνική πολιτική δεν προσφέρεται για πολιτικούς ανταγωνισμούς.

Ως ΑΝΑΣΑ είμαστε περήφανοι για το κοινωνικό έργο που παραδώσαμε στους συμπολίτες μας την περίοδο 2014 -2019.

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ ΑΝΑΣΑ
ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ