Η δράση στήριξης της τοπικής Μελισσοκομίας

Ο βουλευτής Παναγής Καππάτος εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων των Μελισσοκόμων των νησιών μας για ένταξη στη Δράση: «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» της παρέμβασης Π2-55.3 «Εξορθολογισμός εποχιακής μετακίνησης των μελισσοσμηνών», της νέας ΚΑΠ 2023 – 2027.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3273/7.5.2023 ενισχύονται οι δικαιούχοι Μελισσοκόμοι της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης που έχουν στην κατοχή τους τουλάχιστον 110 κυψέλες. Κριτήριο επιλεξιμότητας αποτελεί η μετακίνηση κατ’ έτος τουλάχιστον 40% των κατεχομένων κυψελών σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 20 χιλιομέτρων.

Για τους δικαιούχους οι οποίοι, σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στο Εθνικό Ηλεκτρονικό Μελισσοκομικό Μητρώο, παρήγαγαν  και εμπορεύθηκαν κατά το 2022 τουλάχιστον 5 Kg  μέλι ανά κατεχόμενη κυψέλη, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%. 

Επίσης, για δικαιούχους Μελισσοκόμους οι οποίοι χρησιμοποιούν ηλεκτρονική διαβίβαση των στοιχείων για τις κυψέλες τους στις αρμόδιες αρχές, το ποσό ενίσχυσης ανά επιλέξιμη μετακινούμενη κυψέλη προσαυξάνεται κατά 50%.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται, σε ειδική ψηφιακή εφαρμογή (gov.gr), το αργότερο μέχρι την 30η Ιουνίου 2023.

Παναγής Καππάτος

Βουλευτής Κεφαλονιάς και Ιθάκης