Η Ελληνική Γλώσσα

Γράφει ο ΠANAΓHΣ METAΞATOΣ
Πρόεδρος Eνωσης Aγροτουρισμού Iονίου, Aντιπρόεδρος ΣEAΓE, Mέλος Δ.Σ. ΣEEΔΔE, Kαθηγητής της Mεθόδου SILVA

➔Πολλές φορές έχω αναρτήσει κείμενα τα οποία έχω ”δανεισθεί” από διάφορες πηγές σχετικά με την Ελληνική γλώσσα και την σύγχρονη χρήση της στον κόσμο.

➔Πρόσφατη πηγή η εφημερίδα ΑγροΝέα του φίλου Δημήτρη Μιχαηλίδη. Μερικές από τις πλέον χρησιμοποιούμενες λέξεις διεθνώς.

➔Turbo = Aπό την αρχαιοελληνική λέξη τύρβη που σημαίνει την κυκλική και ταραχώδη κίνηση.

➔Yes = Προέρχεται από το αρχαιοελληνικό μόριο γε που δίνει έμφαση και ”βεβαίως”.

➔Sponsor = Από το ρήμα σπένδω και το ομώρριζο σπονδή, που σημαίνουν ”προσφέρω” και ”προσφορά” αντίστοιχα.

➔Pause = Από τη λέξη παύσις και σημαίνει το σταμάτημα.

➔Carat = Από τη λέξη κεράτιον (χαρούπι), Οι σπόροι του χαρουπιού είναι ομοιόμορφοι και χρησιμοποιούντο σαν μονάδα μέτρησης για αντικείμενα μικρού βάρους.

➔Kiss = Από το κυνέω (στον μέλλοντα κύσω) που σημαίνει φιλώ και kiss me από κύσσον με δηλαδή ”φίλησε με”.

➔Dissaster = Η ”καταστροφή” από τον συνδυασμό των λέξεων dis (λατινικό) και αστήρ και έχει την έννοια της αναποδιάς από την δυσμενή θέση ενός πλανήτη.

➔Ajax = Από την ελληνική λέξη Αίας. Ο μυθικός ήρωας του Τρωι’κού Πολέμου.

➔Marmalade = (μαρμελάδα,από λατιν.”melimelum” που προέρχεται από τις λέξεις μέλι και μήλο.

➔Mentor = O Mέντωρ ήταν φίλος του Οδυσσέα και σύμβουλος του Τηλέμαχου. Με την σημασία του σοφού ανθρώπου, κάνει διεθνή ”καριέρα”.

➔Προσθέτω και εγώ μια συνηθισμένη έκφραση, που πολλοί αποδίδουν στους Τούρκους.

➔Αησιχτίρ = Είναι το αρχαιοελληνικό ”Αεί σε οικτίρω” και σε σύγχρονη ”μεταφορά”.

➔Πάντα θα σε λυπάμαι.