Η ενδεδειγμένη λύση για τη ΜΕΘ

ΜΕΘ Αργοστολίου

⦿ Για μας, ΣΩΣΤΑ ΔΟΘΗΚΕ ΔΑΝΕΙΚΟΣ (τονίζουμε το ΔΑΝΕΙΚΟΣ) ο εξοπλισμός, για να σωθούνε ζωές κι αφού εντοπίως η Μονάδα δεν μπορούσε να λειτουργήσει.

⦿ Ομως, η τοπική γεσία πρέπει τώρα να μεριμνήσει για δύο πράγματα:

ΠΡΩΤΟΝ, με τη λήξη του κορονοϊού, ο εξοπλισμός να επανέλθει πάραυτα στη θέση του άθικτος και

Δεύτερον, να ενεργήσει ώστε η ΜΕΘ μας να λειτουργήσει γρήγορα και να γίνει Περιφερειακή.

⦿ Αυτή είναι η ενδεδειγμένη λύση.

⦿ Γιατί για να λειτουργήσει μόνο για το Νομό μας θα είναι υπερβολή, καθώς η περιοχή μας είναι μικρή κι’ έχουμε λίγα ως καθόλου περιστατικά.

⦿ ΟΜΩΣ αν η ΜΕΘ μας είναι Περιφερειακή θα μπορούμε να καλύψουμε περιστατικά και από άλλες περιοχές και να αποσυμφορηθούν το Ρίο και τα Γιάννενα.

Ιβάν