Η εξυπηρέτηση του κοινού στο Δήμο Ληξουρίου

Από το Δήμο Ληξουρίου εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, (ΦΕΚ 5138/5-11-2021 Τεύχος Δεύτερο) για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 06:00, η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατά προτίμηση, αλλά όχι αποκλειστικά, κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

•Το κοινό εισέρχεται κατόπιν υποχρεωτικής επίδειξης κατά την είσοδο: [α] πιστοποιητικού εμβολιασμού, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 9 ή [β] πιστοποιητικού νόσησης, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9 ή [γ] βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορωνοϊό COVID-19 (PCR ή rapid test), σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 9.

•Οι ανήλικοι από τεσσάρων (4) έως και δεκαεπτά (17) ετών, δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αρνητικού αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test), σύμφωνα με τις παρ. 3 και 4 του άρθρου 9.

Τηλέφωνα για ραντεβού:

Γραφείο Δημάρχου: 2671360964 Οικονομική Υπηρεσία: 2671360904

Τεχνική Υπηρεσία: 2671092999 Δημοτολόγιο: 2671091018

Καθαριότητα-πράσινο: 2671091018 ΚΕΠ Ληξουρίου: 2671093900

Πρόγραμμα: «Βοήθεια στο Σπίτι» 2671091342

Από το γραφείο τύπου του Δήμου Ληξουρίου