Η επικοινωνία με το Λιμεναρχείο

Από το Λιμεναρχείο ανακοινώθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Η εξυπηρέτηση πολιτών – κοινού θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομίου (email). Σε περίπτωση που δεν είναι εφικτό ο ενδιαφερόμενος να εξυπηρετηθεί εξ’ αποστάσεως αλλά πρέπει να επισκεφθεί την Υπηρεσία, αυτό θα γίνεται με προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση.
  2. Τυχόν αλλαγή επί των ως άνω οριζόμενων θα γνωστοποιηθεί με νεότερη ανακοίνωση της Υπηρεσίας μας.

ΕΚ ΤΗΣ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ
Τηλέφωνο: 26710 – 22224, Email: kefalonia @hcg.gr